Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 149

Opakowania i odpady opakowaniowe

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Opakowania i odpady opakowaniowe Odpady opakowaniowe . Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych dotyczy odpadów opakowaniowych (w tym wycofanych z użytku). Producent/ importer opakowań ma obowiązek informowania marszałka województwa o masie wytworzonych lub zaimportowan...

Opłaty za działalność regulowaną prawem geologicznym i górniczym

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 910

Opłaty za działalność regulowaną prawem geologicznym i górniczym Są to: Opłata eksploatacyjna Opłata quasi-eksploatacyjna Opłata podwyższona (sankcyjna) Opłata eksploatacyjna Iloczyn stawki oraz ilości kopaliny wydobytej Dla kopalin...

Opłaty za korzystanie ze środowiska

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

Opłaty za korzystanie ze środowiska Zależą się z tytułu: Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków Pobór wód Składowanie odpadów Usuwanie drzew lub krzewów Niektóre działalności regulowane prawem geologicznym i górniczym W prawie geologicznym i górniczym obowiązek samoobliczeni...

Opłaty za pobór wody i wprowadzanie ścieków do wód

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Opłaty za pobór wody i wprowadzanie ścieków do wód (ziemi) Wolny od opłat jest pobór wód: W celu przerzutów Na potrzeby energetyki wodnej pod warunkiem zwrotu takiej samej ilości i jakości Na potrzeby pomp ciepła Na potrzeby odwiertów lub otworów strzałowych Pochodzącej z odwodnienia gruntów, obiek...

Opłaty za usuwanie drzew

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 826

Opłaty za usuwanie drzew (krzewów) Ustalane w zezwoleniu na usunięcie drzewa Zwolnienie z opłaty: Drzew na których usunięcie nie trzeba zezwolenia Usuwane na podstawie zezwolenia przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej Które obumarły z przyczyn niezależnych...

Organizmy zmodyfikowane genetycznie - GMO

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1064

Organizmy zmodyfikowane genetycznie * Organizm zmodyfikowany genetycznie - organizm inny niż człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie występujący naturalnie. Zadania ministra wł. ds. ochrony ...

Organy administracji wodnej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Organy administracji wodnej Organy administracji właściwe w sprawach gospodarki wodnej są: minister właściwy ds. gospodarki wodnej Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodne...

Państwowa służba hydrologiczno meteorologiczne oraz hydrogeologiczne...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna oraz hydrogeologiczna Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zadania: osłona hydrologiczna i meteorologiczna społeczeństwa i gospodarki rozpozn...

Państwowy monitoring środowiska

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

Państwowy monitoring środowiska Państwowy monitoring środowiska - system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska + gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o środowisku Gromadzi systematycznie dane dla organów administracyjnych i dla społeczeństwa Informacje te dotyczą: Jakości e...

Planowanie ochrony środowiska

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Planowanie (programowanie) ochrony środowiska Ustawy dotyczące ochrony środowiska przewidują sporządzanie różnego rodzaju planów, polityk bądź strategii. Polityka ekologiczna państwa: Ma tworzyć warunki niezbędne dla realizacji ochron...