Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 146

Jawność informacji o środowisku

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Jawność informacji o środowisku 1. Stosownie do art. 74 ust. 3 Konstytucji - „ Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska” Uprawnień tych można dochodzić tylko w granicach wynikających z ustaw zwykłych Dostęp do informacji o środowisku zapewnia społeczną kontrolę rozstrzygnięć orga...

Kompensacja przyrodnicza i postępowanie kompensacyjne

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Kompensacja przyrodnicza i postępowanie kompensacyjne   Kompensacja przyrodnicza - zespół działań prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównanie szkód dokonanych w środowisku i zachowanie walorów...

Koncesje - wykład z ochorny środowiska

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Koncesje Koncesji wymaga działalność (gospodarcza) w zakresie: poszukiwania (rozpoznawania) złóż kopalin wydobywanie kopalin ze złóż podziemnego składowania odpadów i bezzbiornikowego magazynowania substancji Organy koncesyjne: minister w...

Korzystanie z wód

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

Korzystanie z wód Korzystanie z wód to używanie na potrzeby ludności oraz gospodarki Korzystanie z wód może być: Powszechne Zwykłe Szczególne Korzystanie Powszechne Korzystanie Zwykłe Korzystanie Szczególne Przedmiot Śródlądowe publiczne wody powierzchniowe Morskie wody wewn. Morze terytorialne Wod...

Lokalizacja inwestycji drogowej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Lokalizacja inwestycji drogowej Decyzje o lokalizacji drogi publicznej podejmuje (3 miesiące od wszczęcia postępowania) Wojewoda - drogi krajowe i wojewódzkie Starosta - drogi powiatowe i gminne Zawartość wniosku: Mapa przebiegu drogi Anal...

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Gmina

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 868

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gmina uchwala (rada gminy): Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obligatoryjne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Fakultatywne (chyba, że obowiązek wprowadza ustawa) Ustala przeznaczenie terenu Gmina ma aut...

Niektóre rodzaje opłat

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

Niektóre rodzaje opłat Są wprowadzone ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Opłata produktowa Obciąża przedsiębiorcę (wprowadzającego na rynek produkt) lub organizację odzysku z tytułu nieuzyskana zakładane...

Niektóre cechy prawnego modelu ochrony środowiska

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Niektóre cechy prawnego modelu ochrony środowiska Cechą rozwiązań normatywnych dotyczących ochrony środowiska jest ich ogromna elastyczność (możliwość dostosowania rygorów ochronnych do aktualnych potrzeb) Przykładem - ochrona gatunkowa zwierząt Zasadniczo - minister właściwy ds. środowiska, ale wo...

Niektóre organy administracji rządowej w zakresie ochrony środowiska...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

Niektóre organy administracji rządowej w zakresie ochrony środowiska Naczelnym organem administracji rządowej jest w tym zakresie minister właściwy do spraw środowiska . Stosownie do ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej do jego zadań należą m.in. sprawy: ochrony i kszt...

Niektóre pozostałe sposoby finansowania ochrony środowiska

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Niektóre pozostałe sposoby finansowania ochrony środowiska Znajdujemy je głównie w działalności organizacji pozarządowych np. „Fundacja Ekofundusz” utworzona przez Ministra Finansów. Jej celem jest ekokonwersja polegająca na zamianie części długów zagranicznych na wspieranie przedsięwzięć z zakresu...