Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 141

Równoważny system pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

RÓWNOWAŻNY SYSTEM PRACY. Kodeks pracy wprowadza różne typy równoważnego czasu pracy, w każdym z nich odmiennie określone zostały dopuszczalne granice zwiększenia dobowej normy czasu pracy. Możemy więc wyróżnić: - typowy równoważny syst...

Telepraca jest jedną z nietypowych form zatrudnienia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Telepraca jest jedną z nietypowych form zatrudnienia - rodzi stosunek pracy, natomiast szczególne właściwości wykonywanej pracy powodują, że w pewnym zakresie jest to praca wykonywana w inny sposób i na innych zasadach niż typowe zatrudnienie pr...

Transfer - wykład z prawa pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Transfer Art. 23 1 k.p. [transfer] § 1. W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5. § 2. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakład...

Podróż służbowa i zasady jej wliczania

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1092

TYPOWA PODRÓŻ SŁUŻBOWA I ZASADY JEJ WLICZANIA. Podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy. Podróże służbowe dzi...

Uelastycznienie prawa pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Uelastycznienie prawa pracy Przedsiębiorcy funkcjonują w ramach gwałtownego rynku gospodarczego, który cechuje się dużą zmiennością (okresy koniunktury i braku koniunktury) a przepisy zobowiązują go do zachowywania standardów bez względu na sytuacje na rynku(np. dotyczy to głównie czasu pracy - jak...

Umowa bezterminowa - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Umowa bezterminowa Umowa o pracę na czas nieokreślony jest podstawową umową prawa pracy i jedyną bezterminową . Jej podstawowy charakter przejawia się tym, że: Jeżeli jest wątpliwość co do umowy jaką zawarły strony to jest to umowa na czas nieokreślony. Regulacje opisane w kodeksie pracy odnoszą si...

Umowa na okres próbny

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

Umowa na okres próbny Cel Zawierana w celu sprawdzenia przydatności pracownika i sprawdzenia warunków pracy . Może poprzedzać każdą umowę o pracę, oprócz umowy na czas próbny (nie można ich powielać w nieskończoność). SN dopuścił powtórne zawarcie umowy na okres próbny dopiero wtedy, kiedy jest zup...

Umowa o pracę z osobą nieposiadającą zdolności do bycia pracownikiem...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

Umowa o pracę z osobą nieposiadającą zdolności do bycia pracownikiem Istota tego zagadnienia dotyczy sytuacji kiedy pracodawca zawrze umowę o pracę z osobą, która nie posiada zdolności do bycia pracownikiem(chodzi o wiek). Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń wypowiedział się, że taka umowa jest ważn...

Umowa o pracę

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749

Umowa o pracę Forma i treść umowy o pracę Art. 29. k.p. [fragment] § 1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: 1) rodzaj pracy, 2) miejsce wykonywania pracy, 3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazan...

Umowy terminowe - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Umowy terminowe Art. 25. k.p. § 1. Umowę o pracę zawiera się na czas nie określony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownik...