Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 140

Prawo pracy a prawo administracyjne

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

Prawo pracy a prawo administracyjne. powiązania genetyczne - prawo pracy wyrosło też z prawa administracyjnego(jedna ze ścieżek rozwoju prawa pracy). pewna sfera władcza (to co jest charakterystyczne dla prawa administracyjnego) - występuje w prawie ochrony pracy - zbliża nas to do prawa administra...

Prawo pracy a prawo cywilne

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 917

Prawo pracy a prawo cywilne. Z pewnością powiązania prawa pracy z prawem cywilnym są wielopłaszczyznowe: powiązania natury genetycznej - prawo pracy wyrosło z konstrukcji cywilnoprawnych. powiązania aksjologiczne/ideologiczne - nawiązywanie do pewnych wartości, pojęć wspólnych dla prawa cywilnego. ...

Prawo pracy a prawo karne

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Prawo pracy a prawo karne. W niektórych przepisach prawa pracy znajdujemy zestaw rygorów selekcyjnych - wstępnych warunków zatrudnienia. Wśród nich często pojawia się wymóg niekaralności . pewne negatywne konsekwencje naruszenia prawa . Szczególnie popełnienie przestępstwa przez osobę zatrudnioną....

Prawo pracy jako przedmiot dydaktyczny

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 784

Prawo pracy jako przedmiot dydaktyczny Nauka prawa pracy jest ułatwiona, gdyż jest to prawo, które otacza nas dookoła, nazywano je często prawem dnia codziennego , bo niemalże każdy z nas lub naszych rodziców pracuje, więc mamy praktycznie codziennie do czynienia z konstrukcjami prawa pracy. Genera...

Problem podróży służbowej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679

Problem podróży służbowej W zasadzie uznaje się, że podróż służbowa jest w istocie okresem na dotarcie do pracy, a zatem nie jest wliczana do czasu pracy - tak też ocenia to SN. Wskazuje się, że w okresie podroży służbowej nie ma możliwości wydawania poleceń i kontroli nad pracownikiem, a zatem nie...

Przerywany czas pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Przerywany czas pracy System ten może być wprowadzony jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją - chodzi o prace na które jest zmienne zapotrzebowanie w ciągu dnia np. rolnictwo, komunikacja. System może być wprowadzony jedynie w drodze układu zbiorowego ( wyjątkiem jest pracoda...

Regulacja polska a wspólnotowa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Regulacja polska a wspólnotowa Rożne aspekty transferu w prawie wspólnotowym i polskim - porównanie: podstawa prawna nie jest istotna (w prawie polskim też) tożsamość działalności zakładu - w prawie wspólnotowym ocenia się, że musi być tożsamość działalności i podmiotem przejmującym może być tylko ...

Regulaminy wewnątrzzakładowe

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

Regulaminy wewnątrzzakładowe Występuje wiele różnych regulaminów, ale największe znaczenie mają dwa(regulamin pracy i regulamin wynagradzania). Regulamin pracy Pojawiały się już w XIX wieku, ale były arbitralnie kształtowane przez pracodawcę, ale z czasem ustawodawca ingerował w treść regulaminów i...

Rozwiązanie umowy przygotowującej do zawodu

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Rozwiązanie umowy przygotowującej do zawodu: można rozwiązać stosunek pracy w każdy sposób jak wszystkie inne umowy o pracę jedynie w kwestii wypowiedzenia pracodawca jest ograniczony przez kodeks pracy do zamkniętego katalogu przyczyn(w wypadku umowy o pracę zwyczajnej ustawodawca przewiduje gene...

Rozwój nietypowych form zatrudnienia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

Rozwój nietypowych form zatrudnienia Prawo pracy przez lata swojego działania wykształciło pewne schematy i standardy dotyczące podstaw zatrudnienia(klasyczna praca jest na czas nieoznaczony, na pełnym etacie, wykonuje prace w zakładzie pracy). Obecnie bardzo rozszerza się sferę nietypowych form za...