Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 135

Constitutio Criminalis Carolina, proces inkwizycyjny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1729

CCC. Proces inkwizycyjny. Subiektywizacja odpowiedzialności karnej (wina). Cel kary. Rodzaje kar CCC - Constitutio Criminalis Carolina powstała w 1532 r. jako dzieło skierowane przeciwko osobom parającym się magią. Za jej t...

Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych 4 lipca 1776 r. obradujący w Filadelfii Kongres uchwalił 56 głosami przeciw jednemu Deklarację Niepodległości w brzmieniu opracowanym przez Thomasa Jeffersona. (Nazwa deklaracja, a nie konsty...

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1120

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela Zgromadzenie Narodowe Francuskie przystąpiło do ustalenia i spisywania naturalnych praw. ZNF ogłosiło naturalne, święte i niezbywalne prawa człowieka, którymi były: wolność, równość wobec praw, prawo własności, prawo do oporu przeciw uciskowi. Deklaracja francu...

Dekret o faszyzacji życia państwowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1484

Dekret o faszyzacji życia państwowego Dekret wydany został w styczniu 1946 r. a miał zastosowanie wyłącznie do zachowań sprzed 1 września 1939 r., które wówczas nie były przestępstwami. Dekret ten, jak widać nie tylko działał wstecz, ale granice jego retroaktywności nie były w żaden wyraźny sposób...

Dekret o ochronie państwa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1330

Dekret o ochronie państwa 30 października 1944 r., po spotkaniu Bieruta ze Stalinem wydany został Dekret o ochronie Państwa. obowiązujący z mocą wsteczną od sierpnia tego roku. Za wszystkie przewidziane w nim przestępstwa (11 artykułów, z których część dzieliła się na poszczególne punkty) groziła k...

Recepcja prawa rzymskiego w Europie w czasach Odrodzenia-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1869

Recepcja prawa rzymskiego w Europie w czasach Odrodzenia (szczegółowo) Recepcja prawa rzymskiego uważana jest za najważniejsze zjawisko w dziejach europejskiej kultury prawnej. Prawo odrodziło się w umysłach ludzi jako pewien nowy, powracaj...

Humanitaryzm w Polsce-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1008

Humanitaryzm w Polsce Idee humanitaryzmu dosyć łatwo przyjęły się w Polsce, ponieważ grunt był dosyć podatny. Prawo ziemskie dla szlachty było łagodne, bo przestarzałe. Szlachcica pos...

Inne pozasądowe instytucje orzekające-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

Inne pozasądowe instytucje orzekające (quasi-sądy) w PRL do 1956 r. (arbitraż gospodarczy, zakładowe komisje rozjemcze, kolegia ds. wykroczeń) Arbitraż gospodarczy Arbitraż gospodarczy w Polsce Ludowej był przymusową metodą rozstrzyga...

Kodeks karny Makarewicza 1932-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1260

Kodeks karny Makarewicza 1932 r. Komisja Kodyfikacyjna powołana do życia w 1919 r. uznała za niezwykle pilne zastąpienie zróżnicowanego prawa karnego obowiązującego na terenach polskich jednolitym kodeksem karnym. W 1919 r. ukonstytuował się Wydział karny Komisji. Pracom komisji przewodzili