Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 132

Podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem banków-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

Podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem banków Ustawa stanowi, iż banki mogą być tworzone jako: - banki państwowe (obecnie jedynym państwowym bankiem komercyjnym jest Bank Gospodarstwa Krajowego początkowo traktowany jako bank rozliczający zobowiązania likwidowanych banków, obecnie wraz z NBP...

Polityka finansowa i planowanie finansowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 350

Polityka finansowa i planowanie finansowe Planowanie finansowe: Ruśkowski, Kosikowski, Harasimowicz  zespół działań polegający na ustalaniu na przyszłość kształtowania wydatków, dochodów i nadawaniu im mocy wiążącej (plany dyrektywne) . Planowanie finansowe wyróżnia element dochodów i wydatków. Ta...

Prawa i obowiązki banku-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

Prawa i obowiązki banku (szczególne) prawo przenoszenia wierzytelności wraz z zabezpieczeniem (art. 92) na inne podmioty, np. fundusze inwestycyjne (art. 93) prawo żądania zabezpieczenia wierzytelności wynikających z czynności bankowych na podstawie - kodeks cywilny -

Prawo bankowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 77
Wyświetleń: 805

Prawo bankowe Wyróżniając prawo bankowe bierzemy pod uwagę przedmiot regulacji, czyli usługi bankowe. Prawo to rozwijało się przede wszystkim w miastach włoskich. Jego rozkwit przypada na okres odkryć geograficznych. Przejściowy kryzys związany był z rozwinięciem się

Prawo finansowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 105
Wyświetleń: 840

Prawo finansowe Można wyodrębnić trzy sposoby definiowania prawa finansowego : 1) sensu largo - gałąź prawa, która reguluje wszystkie zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu finansowego; - ustrojowe - materialnoprawne (np. rozwiąza...

Prawo podatkowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

Prawo podatkowe Zasady podatkowe wg Adama Smith'a  4 klasyczne, obecnie zmieniły trochę swój charakter: 1) zasada dogodności 2) zasada taniości 3) zasada pewności 4) zasada równości ad 1 ) zasada dogodności podatku jest adresowana d...

Procedura budżetowa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

Procedura budżetowa Definicje: 1) Brzeziński, Wójtowicz  ogół prawnie określonych zasad, którymi kierują się organy państwowe i samorządowe oraz podległe im jednostki organizacyjne w trakcie planowania i realizacji zadań finansowych objętych budżetem 2) Ruśkowski, Kosikowski  zasady postępowania...

Procedury oszczędnościowe i sanacyjne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2569

Procedury oszczędnościowe i sanacyjne Obowiązki nałożone głównie na Radę Ministrów ze względu na niekorzystną relację kwoty państwowego długu publicznego w stosunku do PKB: I próg - 50 - 55%, - procedura ostrożnościowa  uchwalenie budżetu na następny rok, w którym relacja deficytu budżetu do doch...

Przedawnienie-opracowanie - Obowiązek podatkowy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Przedawnienie Zapłata należności podatkowej przedawnionej traktowana jest jako nadpłata (odmiennie przy hipotece bądź zastawie skarbowym). Uregulowanie przedawnienia zależy od momentu powstania zobowiązania podatkowego: przy samoobliczeniu - przedawnienie następuje z upływem 5 lat, od końca roku k...