Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 131

Podatek CIT-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1512

PODATEK CIT regulowany ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych klasyfikacja : - państwowy, ale z zastrzeżeniem udziału we wpływach dla jst - dochodowy - bezpośredni - zwyczajny - obligatoryjny - powszechny ustawa o...

Podatek leśny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1057

Podatek leśny Jest podobnie uregulowany do podatku rolnego. Jest podatkiem przychodowym, zwyczajnym, obligatoryjnym, bezpośrednim i rzeczowym. Zasila w całości budżety gminne. Jego wymiar oparty jest o dane z ewidencji. W przypadku, gdy podatnik kwestionuje te dane, powinien wystąpić o korektę do p...

Podatek od czynności cywilnoprawnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1743

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH regulowany ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych klasyfikacja : - bezpośredni - samorządowy -obrotowy - zwyczajny - obligatoryjny - bezpośredni - rzeczowy Podmiot: - bierny...

Podatek od nieruchomości-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1078

Podatek od nieruchomości Jest podatkiem samorządowym, zaliczanym do podatków lokalnych. Jest to danina o charakterze majątkowym, bezpośrednim i rzeczowym, a także zwyczajnym i obligatoryjnym. Jej pobór może następować za pośrednictwem inkasenta. Podmiot Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organ...

Podatek od spadków i darowizn-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1008

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN regulowany ustawą o podatku od spadków i darowizn klasyfikacja : - bezpośredni - nadzwyczajny - majątkowy - rzeczowy - obligatoryjny - samorządowy podmiot : - bierny : osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób wskazany w ustawie - czynny...

Podatek od środków transportowych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882

Podatek od środków transportowych Jest to danina o charakterze majątkowym, bezpośrednim, rzeczowym, zwyczajnym i obligatoryjnym. Stanowi dochód gminy. Jest świadczeniem związanym z posiadaniem i eksploatacją określonych środków transportowych. Obowiązek podatkowy powstaje dopiero z chwilą zarejestr...

Podatek PIT-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1239

PODATEK PIT regulowany ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych klasyfikacja : - państwowy - ale w niepełnym zakresie - zwyczajny - obligatoryjny - powszechny - bezpośredni - osobisty szeroki katalog wyłączeń podatkowych - art. 2 - ustawy nie stosuje się m.in. do : 1) przychodów z działalnośc...

Podatek rolny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1358

Podatek rolny Jest podstawowym podatkiem obciążającym rolnictwo, dotyczącym typowej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Stanowi dochód budżetu gminy. Jest podatkiem bezpośrednim, zwyczajnym i rzeczowym . Może być pobierany przez inkasenta, w roli którego najczęściej występuje sołtys. Podmiot - osoby ...

Podatek vat-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2422

PODATEK VAT regulowany ustawą o podatku od towarów i usług klasyfikacja : - państwowy - dochód budżetu SP - powszechny - zwyczajny , konsumpcyjny - pośredni - cenotwór...

Podstawa opodatkowania-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

PODSTAWA OPODATKOWANIA (podstawa wymiaru świadczenia podatkowego): Według większości autorów jest to to, od czego pobiera się podatek. Nie ma definicji legalnej. Definicja doktryny : Wartościowe lub ilościowe określenie przedmiotu opodat...