Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 127

Filozofia Św. Augusta-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 903

FILOZOFIA ŚW. AUGUSTYNA Sposób greckiego myślenia  wychodzimy od ogólnych twierdzeń, które następnie odpowiednio przekształcamy. Tak tworzymy pewne teorie, system wiedzy Sposób myślenia kręgu wschodniego  oparty jest na Nowym Testamencie....

Georg Wilhelm Friedrich Hegel-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL Fenomenologia ducha Skoro nie możemy poznać świata - dajmy sobie spokój. Jedynym prawdziwym bytem jest PODMIOT. Kant: świadomość = świat podmiotu Hegel: to, co jest poza nami, wcale nie jest poz...

Kartezjusz-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1365

KARTEZJUSZ (Renne de Kart) Kartezjusz stwierdził, że chaos w filozofii wynika z braku metody funkcjonowania. Dopóki w filozofii nie uda się wypracować odpowiedniej metody badania to nie będzie ona nauką lecz jedynie sposobem myślenia. Należy wi...

Platon-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1043

PLATON Platon był uczniem Sokratesa, założył własną szkołę filozoficzną w pobliżu Aten, w gaju oliwnym, początkowo poświęconym Akademosowi, herosowi z mitologii greckiej. Stąd właśnie szkoła Platona nazwana została Akademią. W krótkich słowach możemy stwierdzić, że Platon zajmował się zależnością m...

Sofiści-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

SOFIŚCI W V w. pow s t a ł w A t e n ac h no w y t y p f il o z o f ii , z up e ł n i e inny od do t y c h c z a sow e j f il o z o f i i p r z y r o d y . Przedstawicielami jej byli sofiści, wśród których najbardziej oryginalnym myślicielem był P...

Sokrates-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

SOKRATES Można podejrzewać, iż Sokrates na początku swej życiowej drogi był sofistą. Próbował przemyśleć postawę sofistów i dociec, czy ten sposób myślenia ma sens. Dzieliło go od sofistów nie tylko to, Że uczył bezinteresownie, ale także cała treść nauki.

Akredytywa pieniężna - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

Akredytywa I. Akredytywa dokumentowa Bank otwierający akredytywę (działając na zlecenie klienta, ale we własnym imieniu) zobowiązuje się wobec osoby trzeciej (beneficjenta), że dokona na jego rzecz zapłaty akredytywy ustalonej kwoty pieniężnej....

Bank-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

BANK Banki są pośrednikami finansowymi, których zadaniem jest równoważenie popytu i podaży środków pieniężnych. Przyjmują one środki pieniężne od podmiotów posiadających ich nadmiar w zamian za obietnicę późniejszego zwrotu tych środków wraz z wynagrodzeniem. Zgromadzone środki pieniężne banki udos...

Bankowy Fundusz Gwarancyjny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Został utworzony odpowiednią ustawą, posiada osobowość prawną. Siedzibą Funduszu jest Warszawa. Fundusz funkcjonuje na podstawie statutu nadanego mu przez ministra właściwego ds. instytucji finansowy...

Budżet państwa - Dysponenci

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784

Budżet państwa: Regulacje ustawy o finansach publicznych i zwyczajowe: Pracę nad budżetem rozpoczyna się już na przełomie lutego i marca. Opracowuje się wtedy projekt założeń budżetu. W kwietniu wydaje się notę budżetową  rozporządzenie Ministra Finansów określające tryb, terminy i sposób sporządz...