Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 126

Elastyczności cenowa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784

Elastyczności 1 Elastyczność cenowa popytu: Ep P↑ = Q↓ - popyt maleje P↓ = Q↑ - popyt rośnie Ep= %zmiana popytu/%zmiana ceny Ep= %∆Qo(procentowa zmiana popytu)/ %∆P(procentowa zmiana ceny) Ep |Ep|=2 Licznik i mianownik zmieniają się w przeciwną stronę stąd elastyczność mniejsza od zera, zawsze uje...

Funkcje popytu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

Funkcje popytu Pierwszy Wykres Odwrotna zależność pomiędzy ceną a nabywaną ilością Wzrost cen powoduje spadek sprzedaży? „Ruch rozdłuż” Wpływ czynnika cenowego Wykres obrazuje że im większa cena (P 2 ) tym mniejsza ilość sprzedaży (Q 2 ) i jeżeli cena(P 1 ) zaczyna spadać, to wzrasta sprzedaż(Q 1 )...

Ingerencja w mechanizm rynkowy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

Ingerencja w mechanizm rynkowy, cena min. cena max. Wykres. Cena max. To cena wprowadzana przez Rząd w „interesie” konsumentów, jest to cena niższa od ceny równowagi, powyżej której nie wolno sprzedawać, a jej konsekwencjami są niedobory rynkowe. Skutki: -reglamentacja towarów -

Krzywa Philipsa krótkookresowa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1414

Krzywa Philipsa krótkookresowa. Wykres. Ta odwrotna zależność wynika głównie z przemiennego stosowania polityki ekspensywnej i restrykcyjnej. Skutki tych polityk wcześniej. Polityka fiskalna . Dochód, składają się na niego podatki: -pośrednie (VAT, akcyza) oko. 60% doch. -bezpośrednie (oko. 23% doc...

Pojęcie równowagi makroekonomicznej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847

Pojęcie równowagi makroekonomicznej: Równowaga makroekonomiczna (przy stałych cenach i płacach) występuje wówczas, gdy globalny popyt równa się globalnej podaży , tzn. gdy suma planowanych globalnych wydatków jest równa dokładni...

Rozwój myśli ekonomicznej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847

Rozwój myśli ekonomicznej : Klasyczny nurt liberalny (Adam Smith 1776) „Bogactwo narodu” Filary: -własność prywatna -kryterium opłacalności działalności -wolność gospodarowania Spoiwem filarów -rynek Homocenomius, niewydzielana ręka rynku Sfera...

Arystoteles - metafizyka - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1211

ARYSTOTELES Arystoteles nie był Ateńczykiem. Pochodził z Macedonii, ale przybył do Aten i wstąpił do Akademi Platona. Arystoteles dorastał u boku ojca- lekarza i to w pewnym stopniu miało wpływ na ukształtowanie się jego wrażliwości intelektualnej. Mocno zwracał uwagę na świat realny.. Arystoteles ...

August Comte - Teatr dziejów - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

AUGUST COMTE 6-tomowy kurs filozofii pozytywnej Ludzkość przechodzi pewne etapy. Ewolucja sposobów postrzegania i rozumienia świata jest tak samo naturalna jak ewolucja dziejów i historii. Teatr dziejów. Sprzeciwianie się zamysłom bogów prowadzi do tragedii (vide tragedie greckie). Kultura semic...

Emanuel Kant-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

EMANUEL KANT Kant zainteresowany był nauką i próbował odpowiedzieć na pytanie: jak to jest, że nauka jest możliwa? Co poznajemy i do jakiego stopnia? Należy zastanowić się, jak przebiega proces poznania, którego końcowym etapem są teorie naukowe. Jeżeli wyjaśnimy proces poznania wówczas uda nam się...

Epikur i epikurejczycy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1064

EPIKUR I EPIKUREJCZYCY Grecy pojmowali dobro w sensie przyjemności . Zajmowano się badaniem relacji dobra w kontekście przyjemności: dobre jest to, co przyjemne czy przyjemne jest to, co jest dobre? Nie jest obojętne to, co uznajemy za najwyższe do...