Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 125

Rada Ministrów-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. UŚ dr hab. Anna Łabno
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1267

RADA MINISTRÓW Pojęcie administracji i rządu. Terminu rząd używa się w kilku znaczeniach: w znaczeniu wąskim - termin rząd traktuje się jako inne określenie RM - w tym samym znaczeniu używa się terminu gabinet, rząd jako cały system organizacyjny podporządkowany RM, a więc te wszystkie organy i ob...

Charakter prawny Sejmu i Senatu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. UŚ dr hab. Anna Łabno
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1911

SEJM I SENAT Charakter prawny Sejmu i Senatu. Podstawowe unormowania zawarte są obecnie w rozdziale IV Konstytucji, zatytułowanym Sejm i Senat ( art. 95-124 ), a szereg dalszych ważnych uregulowań znajdziemy w innych rozdziałach Konstyt., np. charakterystyka źródeł prawa, a więc roli ustawy, jest z...

Systemy rządów-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. UŚ dr hab. Anna Łabno
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1036

SYSTEMY RZĄDÓW Klasyfikacja prawnych sfer działania państwa. W sensie przedmiotowym (funkcjonalnym) podział władz oznacza wydzielenie pewnych rodzajowo odmiennych kierunków (sfer) działania państwa takich jak: stanowienie prawa, wykonywanie prawa, rozstrzyganie sporów prawnych (zarówno wymierzanie ...

Teoria konstytucji-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. UŚ dr hab. Anna Łabno
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1568

TEORIA KONSTYTUCJI Definicja konstytucji. Konstytucja jest to: akt prawny o najwyższej mocy prawnej w systemie prawnym danego państwa; akt określający podstawowe zasady ustroju państwa, regulujący ustrój naczelnych organów (władz) państwa, zakres ich kompetencji i wzajemne relacje oraz formułując...

Trybunał Stanu i sądy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. UŚ dr hab. Anna Łabno
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1148

TRYBUNAŁ STANU I SĄDY Pojęcie wymiaru sprawiedliwości i jego organy w III RP. Wymiar sprawiedliwości, to działalność państwa polegająca na wiążącym rozstrzyganiu sporów o prawo, w których przynajmniej jedną ze stron jest jednostka lub inny podmiot podobny. Podstawą tego określenia jest wyodrębnieni...

Wolności, prawa i obowiązki obywatelskie-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. UŚ dr hab. Anna Łabno
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1316

WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI OBYWATELSKIE Pojęcie prawa, wolności i obowiązku obywatelskiego. Prawa obywatelskie - termin określający pierwotnie zespół praw przyznanych jednostce przez porządek prawny określonego państwa w oparciu o kryterium przynależności państwowej (obywatelstwa). Obecnie w związ...

Powody pozostawienia przyjętego powództwa cywilnego bez rozpoznania-op...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Przedstaw powody pozostawienia przyjętego powództwa cywilnego bez rozpoznania. Sąd pozostawia przyjęte powództwo cywilne bez rozpoznania, jeżeli: Po przyjęciu tego powództwa ujawniły się okoliczności skutkujące odmowę tego przyjęcia. Po śmierci powoda osoby uprawnione nie wstąpiły w jego prawa do...

Psychologia kliniczna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Psychologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 910

Psychologia kliniczna Fobie Uporczywy strach przed określoną sytuacją, nieproporcjonalnie silny w stosunku do realnego zagrożenie, Chęć uniknięcia danej sytuacji za wszelką cenę, Świadomość, że przeżywany strach jest nieadekwatny, Agorafobia otwarta przestrzeń, tłum Fobia społeczna Obawa prz...

Psychologia-wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Psychologia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1533

Psychologia, jej związki z prawem bloki tematyczne: psychologia sądowa ... ekspertyza w sprawach cywilnych rozwody sprawy opiekuńcze mediacje w sprawach cywilnych i karnych zagadnienia psychologii penitencjarnej Literatura jest ...

Kryzys-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959

Pojęcie Kryzysu załamanie wzrostu gospodarczego, faza cyklu gospodarczego charakteryzująca się gwałtownym i dużym zmniejszeniem produkcji, realnych dochodów społeczeństwa oraz wzrostem bezrobocia. Cele: -wzrost gospodarczy (produkcji, wzrost PKB) -niskie bezrobocie ( niska stopa bezrobocia) -stabil...