Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 124

Spółki kapitałowe - osobowość prawna, odpowiedzialność

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Renata Zielińska
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

SPÓŁKI KAPITAŁOWE - CECHY Kryterium 1 - osobowość prawna Mają osobowość prawną, czyli w momencie utworzenia spółki powstaje całkowicie odrębny od wspólników podmiot. Kryterium 2 - odpowiedzialność Drugie kryterium wiąże się z powyższą cechą i jest to kwestia odpowiedzialności. W spółkach kapitałowy...

Spółki osobowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Renata Zielińska
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

SPÓŁKI OSOBOWE - CECHY Kryterium 1 - osobowość prawna Spółki osobowe - nie mają osobowości prawnej. Spółka cywilna to umowa, na podstawie której nie powstaje żaden odrębny podmiot. Handlowe spółki osobowe , na mocy art.8 KSH traktowane są jako jednostki org., które nie mają osobowości prawnej, ale ...

Zawarcie umowy spółki-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Renata Zielińska
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

zawarcie umowy spółki (w przypadku spółek jednoosobowych jest to akt założycielski , do którego zgodnie z art.4§2 KSH należy stosować przepisy o umowie spółki - czyli zawiera te same elementy co umowa spółki). Przed etapem zawarcia umowy między wspólnikami dochodzi do zawarcia swego rodzaju porozu...

Before the Celts-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Marzena Kubisz
 • History of English Language Region
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1064

Before the Celts. Prehistory -800,000 -25,000 - the first settlement in the British Isles- the end of the Ice Age. One of the periods in Ice Age finishes, the Ice melts and what emerges from the ice is lush forest. The forest attracts the hunters from the south of Europe. The hunters move to t...

Course Organisation-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Marzena Kubisz
 • History of English Language Region
Pobrań: 112
Wyświetleń: 812

Course Organisation Deposit - Żytnia 10. -suggesting as in necessary reading -handout Henryk Zins “Historia Anglii” Syllabus - divided into several parts. -What culture is? How it was understood in the past? -Periods of History responsible for creating English identity A) Colonialism B) Multicultur...

From Prehistory Into History-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Marzena Kubisz
 • History of English Language Region
Pobrań: 161
Wyświetleń: 777

From Prehistory Into History The first man who came up with the idea of conquering of Celts was Julius Caesar, who did it for Prestige. 55 BC - the Roman Emperor Julius Caesar sets sail from Gaul. His plan is sabotaged twice by bad weather. 54 BC - He finally arrives. Nothing changed. The whole ...

The Celtic Supremacy 1000-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Marzena Kubisz
 • History of English Language Region
Pobrań: 147
Wyświetleń: 931

The Celtic Supremacy 1000/800BC- 43AD - Keltoi (gr) - a stranger Celts came from the upper reaches and tributaries of three major rivers : the Rhine, The Rhone and the Danube Fun Fact → Southern part of Modern Poland were influenced by the Celts → Norman Davis → Holy Cross Mountains and Krakow,...

Podstawowe zasady ustroju III RP-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. UŚ dr hab. Anna Łabno
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2275

PODSTAWOWE ZASADY USTROJU III RP Pojęcie ustroju politycznego. Ustrój polityczny - organizacja i metody działania władzy państwowej oparte na ideologii klasy panującej; zasadnicze znaczenie dla charakterystyki ustroju politycznego ma określenie suwerena władzy państwowej, organizacja i sposób wykon...

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyborczego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. UŚ dr hab. Anna Łabno
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1603

. PRAWO WYBORCZE Podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyborczego. Prawo wyborcze - w znaczeniu przedmiotowym jest to ogół norm prawnych obowiązujących w państwie i regulujących tryb wyboru organów przedstawicielskich; w znaczeniu podmiotowym są to określone w przepisach obowiązującego prawa uprawnien...

Charakter prawny i funkcje Prezydenta RP-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. UŚ dr hab. Anna Łabno
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1498

PREZYDENT Charakter prawny i funkcje Prezydenta RP. Ustrojową pozycję Prezydenta określa zasada podziału władz. Art. 10 ust. 2 wymienia urząd Prezydenta jako jedno z dwóch podstawowych ogniw władzy wykonawczej. Konstytucja z 1997 r. utrzymała w Polsce parlamentarny system rządów, a ustrojowa pozycj...