Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 121

Rozwiązywanie umowy o pracę za porozumieniem stron-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Onufry Torbus
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

Rozwiązywanie umowy o pracę za porozumieniem stron Rozwiązanie - ustanie stosunku pracy na skutek dokonania czynności prawnej, złożenia oświadczenia woli przez jedną ze stroną, bądź przez obydwie strony - np. wypowiedzenie przez jedną ze stron, rozwiązanie niezwłoczne(bez wypowiedzenia), rozwiązani...

Rozwiązywanie umowy o pracę za wypowiedzeniem-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Onufry Torbus
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

Rozwiązywanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (m.in. wypowiadania umów, okresy wypowiedzenia, ochrona trwałości stosunku pracy) Wypowiedzenie stosunku pracy.- jednostronna czynność prawna. Oświadczenie woli złożone przez pracodawcę lub prawnika mające na celu zakończenie stosunku pracy. Wypowiedzen...

Stosunek pracy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Onufry Torbus
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1365

Stosunek pracy( definicja, cechy charakterystyczne, odróżnienie od zatrudnienia niepracowniczego, podstawy zatrudnienia, umowa o pracę i jej rodzaje) Stosunek cywilny a stosunek pracy W stosunku cywilnym praca jest wykonywana samodzielnie przez strony umowy , czyli podmioty o równej pozycji prawnej...

Strony stosunku pracy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Onufry Torbus
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Strony stosunku pracy( pojęcie pracownika i pracodawcy, ich zdolność do czynności prawnych) Pracownik - podmiotowość pracownicza Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wy...

Urlopy i inne zwolnienia od pracy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Onufry Torbus
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

Urlopy i inne zwolnienia od pracy Urlopy pracownicze - jeśli mamy dwie umowy w tym samym czasie, to i tak liczymy jako jeden rok stażu, również jeśli pracujemy n a ½ etatu to i tak liczymy jako jeden rok do stażu. W ramach prawa do wypoczynku pracownikowi przysługuje prawo do corocznego płatnego ur...

Wygaśnięcie stosunku pracy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Onufry Torbus
 • Prawo pracy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 630

Wygaśnięcie stosunku pracy Wygaśnięcie jest czasem nazywane ustaniem stosunku z mocy prawa (ex lege). Wygaśnięcie umownego stosunku pracy Śmierć pracownika Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na m...

Wynagrodzenie za pracę-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Onufry Torbus
 • Prawo pracy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 840

Wynagrodzenie za pracę ( m.in. zasady wypłaty wynagrodzenia, wynagrodzenie minimalne, ochrona wynagrodzenia za pracę) Wynagrodzenie za pracę W prawie pracy nie ma ogólnej definicji legalnej wynagrodzenia . Wyjątek - w przepisach o niedys...

Zasady i funkcje prawa pracy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Onufry Torbus
 • Prawo pracy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 959

Zasady i funkcje prawa pracy Funkcje prawa pracy Funkcja prawa to typowy kierunek oddziaływania norm prawnych na rzeczywistość społeczną, stosunki społeczne które są przedmiotem regulacji. Najszerszy katalog postulowany przez doktrynę (4 funkcje): Ochronna Organizatorska Wychowawcza(kwestionowa...

Zmiana treści stosunku pracy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Onufry Torbus
 • Prawo pracy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 539

Zmiana treści stosunku pracy ( wypowiedzenie warunków pracy i płacy, porozumienie zmieniające) Porozumienie zmieniające - gdy pracownik zgadza się na zmiany Porozumienie zmieniające stosuje się zazwyczaj w sytuacjach, gdy nowe warunki umowy mają być dla pracownika korzystniejsze i z dużym prawdopod...

Zwolnienia grupowe i indywidualne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Onufry Torbus
 • Prawo pracy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 616

Zwolnienia grupowe i indywidualne ( ustawa z 2003r) Zwolnienia grupowe to rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem z przyczyn jego niedotyczących. Przy zwykłych zwolnieniach duża grupa pracowników jest chroniona przed zwolnieniami, w przypadku zwolnień grupowych ta grupa jest znacznie mniejsza. O...