Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 119

Identyfikacja zachowań agresywnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Danuta Krzywoń
 • Pedagogika
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3276

Identyfikacja zachowań agresywnych-opis narzędzi pomiaru agresji, 1.Kwestionariusz zachowań agresywnych w sytuacji ekspozycji społecznej, 2.Arkusz Obserwacyjny Zachowania Z. Bartkowicz, 3.Ankieta Skala „A”-Agresor, Skala „O”-ofiara K. Kmiecik-Baran, 4.Kwestionariusz „Nastroje i humory” A. Buss, ...

Problematyka zaburzeń rozwoju psychoruchowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Danuta Krzywoń
 • Pedagogika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1456

Problematyka zaburzeń rozwoju psychoruchowego: 1.nadruchliwość, 2.depresja i mania, 3.zaburzenia lękowe, 4.mutyzm wybiórczy, 5.upośledzenie umysłowe, 6.zanieczyszczanie kałem, 7.zaburzenia więzi, Literatura : Brągiel J., Zrozumieć ...

Rola ucznia, dojrzałość szkolna-literatura

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Danuta Krzywoń
 • Pedagogika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3227

rola ucznia - dojrzałość szkolna 1.Test gotowości do podjęcia nauki szkolnej Alicji Szemińskiej, 2.Test Dojrzałości Szkolnej w opracowaniu Barbary Wilgockiej - Okoń 3.Oceny Dojrzałości Szkolnej Bożeny Janiszewskiej 4.Diagnoza Dojrzałości Szkolnej pięcio-i sześciolatka ( aDDS) Literatura: 1.Bąbka ...

Rola ucznia- testy do badań rozwoju ucznia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Danuta Krzywoń
 • Pedagogika
Pobrań: 182
Wyświetleń: 6552

rola ucznia - testy do badań rozwoju ucznia 1.Test sprawności fizycznej 2.Test do badania poziomu sprawności manualnej i percepcji wzrokowej (analizy i syntezy) H. Spionek 3.Test do badania poziomu analizy i syntezy słuchowej wyrazów I...

Uczeń z ADHD-opracowanie literatury

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Danuta Krzywoń
 • Pedagogika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

Uczeń z ADHD - rozpoznawanie i formy pomocy pedagogicznej Literatura : Dudek M., Nieprzystosowanie społeczne dzieci a ADHD Warszawa 2009 Kowalik-Olubińska M., Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo-problemy wczesnej diagnozy i inter...

Diagnoza i praca z uczniem zdolnym-opracowanie literatury

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Danuta Krzywoń
 • Pedagogika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

Diagnoza i praca z uczniem zdolnym Literatura : Czaja-Chudyba I., Jak rozwijać zdolności dziecka ?Warszawa 2009 Czaja-Chudyba I., Odkrywanie zdolności dziecka. Kraków 2005 Eby J.W, Smutny J.F. Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży. Warszawa 1998 Lewis D., Jak wychować zdolne dziecko. Gdań...

Modele prokuratury-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jarosław Zagrodnik
 • Prawo karne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1491

MODELE PROKURATURY Klasyczny Wywodzi się z francuskiego systemu prawnego i jest przyjęty obecnie w Austrii, Francji, Czechach, Niemczech (+ Hiszpania, Belgia - ale tu jest podwójna regulacja). Charakterystyczne jest powiązanie Prokuratora Generalnego z Ministrem Sprawiedliwości. W efekcie w ramach ...

Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratora - zakres przedmiotowy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jarosław Zagrodnik
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA PROKURATORA - ZAKRES PRZEDMIOTOWY Zakres przedmiotowy odpowiedzialności dyscyplinarnej to czyny (zachowania), z których dopuszczeniem się przez prokuratora ustawodawca wiąże odpowiedzialność dyscyplinarną. Prokurator odpowiada dyscyplinarnie za: Wykroczenia (czyny za...