Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 112

Socjologiczna problematyka rodziny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 651

SOCJOLOGICZNA PROBLEMATYKA RODZINY Rodzina - podstawowa grupa społeczna - jest: historycznie najstarszą formą życia społecznego występującą w różnych odmianach i kulturowych uwarunkowaniach najpowszechniejszą grupą społeczną, której z reguły jest bądź był każdy człowiek podstawą istnienia społec...

Społeczne funkcje socjologii-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2247

SPOŁECZNE FUNKCJE SOCJOLOGII. Podstawowe funkcje społeczne: humanistyczno - poznawcza - realizowana przez wzbogacenie wiedzy społeczeństwie i człowieku jako istocie psychospołecznej. inżynieryjno - organizatorską - przejawia się w praktycznych działaniach, opierających się na wiedzy socjologiczn...

Stosunki zależności społecznej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

STOSUNKI I ZALEŻNOŚCI SPOŁECZNE Stosunki społeczne sygnalizują istnienie układu składającego się z: przynajmniej dwóch partnerów, którymi są jednostki lub zbiorowości łącznika czyli konkretnego przedmiotu materialnego bądź duchowego sytuacji stanowiącej platformę danego stosunku układu powinnoś...

Styczności-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

STYCZNOŚCI Styczności - tzw. bezpośrednie spotkania rozpoczynające powstawanie więzi międzyludzkiej. Rodzaje styczności: przestrzenna - jednostki spostrzegają innych ludzi, lokalizują ich w przestrzeni i uświadamiają sobie ich obecność, a rolę spoiwa odgrywa wspólnie użytkowana przestrzeń zbliżając...

Typologia grup-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

TYPOLOGIA GRUP Podstawy klasyfikacji: rodzaj struktury grupy dominujący typ więzi stopień sformalizowania instytucji występującej w danej grupie stopień trudności wejścia do grupy Podział ze względu na strukturę: małe - tworzą strukturę prostą (

Zbiorowości oparte na podobieństwie zachowań-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1288

ZBIOROWOŚCI OPARTE NA PODOBIEŃSTWIE ZACHOWAŃ Jest to szereg stosunkowo luźnych tworów społecznych, mogących rozwijać zdolność do działań, nie posiadających zinstytucjonalizowanej więzi wewnętrznej lecz wyodrębnionych podobieństwem zachowań ich członków. Podział: tłum - przelotne zgromadzenie więks...

Akty prawne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 812

AKTY PRAWNE (normatywne): indywidualne akty prawne: indywidualnymi aktami prawnymi nazywane są: - rodzące skutki prawne decyzje organów państwa wydawane w sprawach indywidualnych na podstawie przepisów prawa obowiązującego - wszelkie czynności prawne, gdyż maja one doniosłość prawną rodząc skutki p...

Fakty prawne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

FAKTY PRAWNE - wszystkie okoliczności wymienione w poprzedniku przepisu prawa, które wywołują skutki prawne. Podział faktów prawnych: Fakty prawne: zdarzenia - są to wszystkie okoliczności niezależne od podmiotu prawa, które powodują powstanie skutków prawnych. np. urodzenie (powoduje skutek prawny...

Gałęzie prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

GAŁĘZIE PRAWA - mniejsze działy prawa podzielone według danych kryteriów. Kryteria podziału prawa na gałęzie:  prawo publiczne - prawo, które dotyczyło stosunków państwo  obywatel  prawo prywatne - prawo, które dotyczyło stosunków obywatel  obywatel Dwa kryterium podziału prawa na gałęzie: meto...