Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 111

Kształtowanie się więzi społecznej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIĘZI SPOŁECZNEJ - ogólna charakterystyka Więź społeczna - zorganizowany system stosunków, instytucji i środków kontroli społecznej, skupiający jednostki, podgrupy i inne elementy składowe w funkcjonalną całość zdolną do utrzymania się i rozwoju. Więź społeczna składa się z wielu ...

Metodologiczna problematyka uprawiania socjologii-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

METODOLOGICZNA PROBLEMATYKA UPRAWIANIA SOCJOLOGII Trzy podstawowe style badań socjologicznych: styl „miękki” Bazuje na tradycyjnej metodzie antropologii społecznej, stosowanie tego stylu pozwala badaczowi poznać podejmowane problemy w wyniku swobodnej obserwacji, często uczestniczącej, a zaobserwow...

Obserwacja-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1106

OBSERWACJA Obserwacja to celowe, tzw. ukierunkowane i zamierzone oraz systematyczne postrzeganie przedmiotu badań lub zjawiska. Zawsze dotyczy konkretnego zachowania, działania i interakcji symbolicznej w (prostych lub złożonych) sytuacjach społecznych bez względu na to czy sytuacje te zostają umyś...

Ogólna charakterystyka technik badawczych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1008

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TECHNIK BADAWCZYCH METODA - Powtarzalny, skuteczny sposób rozwiązania jakiegoś problemu badawczego. Rodzaje metod: metoda badań terenowych Polega ona na zbieraniu danych w ściśle określonym środowisku, na przykład w zakładzie pracy. W tym przypadku układ społeczny jest trak...

Pojęcie osobowości społecznej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 973

POJĘCIE OSOBOWOŚCI SPOŁECZNEJ, elementy składowe Osobowość człowieka jest zintegrowaną całością elementów biogenicznych, psychogenicznych i socjogenicznych. Biologiczne podstawy i czynniki osobowości: system nerwowy system gruczołów procesy przemiany materii różnice płciowe, cechy anatomiczne o...

Pojęcie procesów społecznych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 735

POJĘCIE PROCESÓW SPOŁECZNYCH, RODZAJE Proces społeczny - seria zjawisk, wzajemnych oddziaływań ludzi na siebie bądź serie zjawisk zachodzących w organizacji i strukturze grup zmieniające stosunki między ludźmi lub stosunki między elementami składowymi zbiorowości. Warunki zaistnienia procesu: zacho...

Rodzaje zbiorowości społecznych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1071

RODZAJE ZBIOROWOŚCI SPOŁECZNYCH Rodzaje zbiorowości społecznych: Para - najmniej liczny rodzaj życia zbiorowego, obejmuje dwie osoby, powstają na gruncie styczności osobistych lub rzeczowych (zawsze bezpośrednie). Rodzaje par: Połąc...

Rola społeczna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 658

ROLA SPOŁECZNA. Rola społeczna to spójny system zachowań wynikających z przynależności jednostki do określonych grup i innych zbiorowości. Jest istotnym elementem osobowości. Pełnienie roli społecznej ujawnia typ i rzeczywistą osobowość danego człowieka. Na każdą rolę społeczną składają się odpowie...

Rozwój społeczny i jego czynniki-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

ROZWÓJ SPOŁECZNY I JEGO CZYNNIKI Terminologia: Zmiana społeczna - w systemie społecznym narastają nowe elementy albo zanikają dotychczasowe bądź między nimi pojawiają się nowe stosunki lub słabną istniejące. Postęp społeczny - rozwój przybliżający dany system do ideału wymagający opisu i oceny wg...

Socjologia praktyczna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 945

SOCJOLOGIA PRAKTYCZNA Socjologia praktyczna - to wiedza nienaukowa funkcjonująca w społeczeństwie, a dotycząca zagadnień tych kwestii, procesów, zjawisk, którymi socjologia jako nauka naukowo się zajmuje. czyli to taka wiedza (nienaukowa), którą ma każdy z nas (z różnych źródeł) Błędy w stosowaniu...