Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 109

Socjologia wychowania w ujęciu Floriana Znanieckiego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1736

Socjologia wychowania w ujęciu Floriana Znanieckiego. Socjologia wychowania wg. Floriana Znanieckiego jest to działalność społeczna ukierunkowana na osobnika będącego kandydatem do członkostwa w danej grupie społecznej. Jest to proces pr...

Status szkoły w systemie społecznym-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

Status szkoły w systemie społecznym, główne funkcje społeczne instytucji edukacyjnych Status szkoły w systemie społecznym - szkoła jest syntezą ról społecznych związanych z określoną zbiorowością społeczną, zlokalizowaną w czasie i przestrzeni, wpływającą na zachowanie i postępowanie ludzi, umożliw...

Teoria funkcjonalna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2597

Teoria funkcjonalna ( Emil Durkheim, Talcott Parsons) E. Durkheim założył, że edukacja sprzyja specjalizacji. Ujął edukację jako fakt społeczny. Pytanie : Dlaczego wraz ze wzrostem...

Teoria kodów językowych B.Bernteina-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 938
Wyświetleń: 2737

Teoria kodów językowych B. Bernsteina Język jako nośnik genów społecznych Kody językowe: rozbudowany i ograniczony. Wskazywał na znaczenie języka dla rozwoju jednostki. Na etapie socjalizacji pierwotnej - w rodzinie jest rozwijany ...

Tożsamość-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 945

Tożsamość Tożsamość - złożony fenomen, zasadzający się na procesie tzw. identyfikacji, czyli utożsamiania się z pewnymi konfiguracjami wartości, faktów historycznych i wzorów kulturowych. Jest ona formą wiedzy, mówiącą jak określić się na t...

Typy tożsamości powstające w kontekście społeczeństwa globalnego wg Z....

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2408

Typy tożsamości powstające w kontekście społeczeństwa globalnego: wg. Z. Baumana 1) Model tożsamości pielgrzyma - jest to typ tożsamości nowoczesnej. Jednostka relatywnie wcześniej tworzy projekt swojej biografii, definiuje, określa ostateczny cel jaki zamierza osiągnąć. Ma świadomość etapów pośred...

Typy tożsamości powstające w kontekście społeczeństwa globalnego wg Z....

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 623
Wyświetleń: 4564

Typy tożsamości powstające w kontekście społeczeństwa globalnego: wg. Z. Melosika i T. Szkudlarka Tożsamość globalna- przezroczysta - związana z niewrażliwością jednostki na różnice kulturowe. Jednostka interpretuje poszczególne kultury przez pryzmat elementów specyficznych dla kultury zachodu. Int...

Uczestnicy subkultur-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

UCZESTNICY SUBKULTUR: młodzież punkowa i anarchizująca, ruchy i subkultury prawicowe, subkultury ludyczne (skate, techno, hip - hop); street punks i skin heads, niepolityczni CHARAKTERYSTYKA POKOLENIA GLOBALNEGO - J. Edmunds i B. S. Turner jako pie...