Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 103

note /search

Dowody na intencje prawodawcy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

Dowody na intencje prawodawcy Co to jest „intencja prawodawcy”?- zbiorowy podmiot 6 rodzajów (grup): Przez brzmienie przepisu - tekst; Jest najważniejsza- materiały przygotowawcze - historia legislacji, wszystko co poprzedzało wydanie ustawy...

Interpredator-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1127

INTERPRETATOR (ja) Rola podmiotów w poznaniu. Dwa elementy: przynależność do kontekstu racjonalistycznego- nasz odbiór nie jest w próżni, jestem elementem jakiejś grupy, tzw. wspólnoty interpretacyjnej, czyli grupy prawników; akceptujemy reguły tej gry ( interpretacyjny)- nasza interpretacja cie...

Istota i skutki prawne komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych w P...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

Istota i skutki prawne komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce międzywojennej. Marzec 1927 - rozporządzenie o komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych. Pozwalało ono na tworzenie przedsiębiorstw państwowych posiadających osobowość prawną oraz przekształcania się w tym kierunku prze...

Kłopoty z definicjami legalnymi-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

Kłopoty z definicjami legalnymi Jak poznać, rozróżnić fragment tekstu prawnego, który jest definicją legalną od pozostałego tekstu prawnego, który nie jest definicją legalną? - słowniczek, „w rozumieniu ustawy”, - definicja nawiasowa- „... ...

Kryteria prawidłowej wykładni-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

KRYTERIA PRAWIDŁOWEJ WYKLADNI Bez kryteriów rządy prawa stają się rządami siły. Jedynym kryterium powinna być poprawność efektu tej wykładni, a nie dogmatyczna wyższość. Mamy wybierać przez pryzmat celu. Cel uświęca środki. Ja muszę znać trafność rozstrzygnięcia (hach?), a potem działać. To są a...

Metody interpretacyjne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

METODY INTERPRETACYJNE Rodzaje wykładni: językowa ┐ służą do uzasadniania niewiadomo w jaki systemowa ├ nie interpretacje! sposób powstałych decyzji- skąd Ci się celowościowa ┘ wzięła ta niezwykle mądra decyzja? Cecha wspólna wszystkich dyrektyw Nie argumentować „ bo wykładnia językowa/systemow...

Model prawny państwowego planowania gospodarczego w Republice Francusk...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Model prawny państwowego planowania gospodarczego w Republice Francuskiej Spośród krajów zachodnich stosunkowo najbardziej rozwinięte formy przyjęło planowanie gospodarcze we Francji. Charakterystycznym sposobem planowania w krajach kapitalistycznych jest planowanie indykatywne. Plan stanowi infor...

Nieostrość-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

Nieostrość Organ powinien dokonać interpretacji (czy może oceny?), Pojęcie nieostre wymagające konkretyzacji w konkretnych okolicznościach rozpatrywanej sprawy (indywidualizacji normy prawnej) Ustalanie intencji ustawodawcy→ tylko w tedy mów...

Koncepcja racjonalności prawodawcy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1820

KONCEPCJA RACJONALNOŚCI PRAWODAWCY Racjonalność prawnonaturalna (p. pozytywne lub naturalne) p. naturalne- dualizm porządków: ustawowe bezprawie i ponadustawowe prawo art. 30 Konst. prawnonaturalny- źródłem prawa jest godność człowieka; racjonalny prawodawca potrafi odczytać to, co leży w naturz...