Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 102

Proces rzymski-wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

20.05.2012 Proces rzymski  Prawo rzymskie nie znało podziału na prawo procesowe i prawo materialne. Wyjątkiem jest Gajus,  który  w osobnej księdze wykłada prawo procesowe, ale na jego oznaczenie posługuje się  określeniem prawo które dotyczy powództw. Pomimo że nie było pojęciowego wyodrębnienia n...

Przeniesienie własności-wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

 Prawo rzymskie 10.03.2012 Przeniesienie własności. Pochodny sposób nabycia własności:  1 zasada – nie może przenieść więcej praw niż sam posiada 2 zasada pochodnego sposobu nabycia własności – mówiła, że własności na rzeczach przenosi  przez wręczenie i zasiedzenie, a nie przez gołe umowy. Sama um...

Służebności-wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134

Prawo rzymskie – 24.03.2012 Służebności (servitutes) – pr.rzeczowe c.d W zachowanych źródłach nie ma ogólnej definicji rzymskich służebności, zapewne nie było  jej wcale. Wiadomo jednak, że terminem servitus oznaczano w Rzymie rozmaite prawa na rzeczy cudzej, ściśle ograniczone co do treści i chron...

Zdolność do czynności prawnych-wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

28 cd. i29.04.2012 Zdolność do czynności prawnych  to jest zdolność do tego, aby za pomocą czynności prawnych kształtować sytuację  prawną własną albo innych osób. a) Osoby, które miały pełną zdolność prawna, a zarazem pełną zdolność czynności prawnych: - to byli wolni mężczyźni, obywatele rzymscy ...

Motywacja i osobowość sprawcy przestępstwa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Psychologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1246

Rodzaj e motywacji F. Rheinberg (2006, s.150) pisze, że pewne zachowania określa się jako motywowane wewnętrznie , kiedy odbywa się dla siebie samego (jeśli dana osoba działa z własnego popędu). Natomiast zachowanie jest motywowane zewnętrznie , jeśli jego motyw znajduje się poza właściwym działani...

Opinia psychologiczna w sprawach rozwodowych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Psychologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 980

Opinia psychologiczna w sprawach rozwodowych Rozwód a dobro dziecka Przesłanki uzyskania rozwodu (art. 56 k.r.o.) Zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego (czyli ustanie więzi fizycznej, psychicznej i gospodarczej) Jeśli nie ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci Jeśli rozwód nie jest sp...

Pojecię mediacji-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Psychologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693

Pojecie mediacji Mediacja (łac. mediatio) oznacza pośredniczenie w sporze, mające na celu ułatwienie stronom dojścia do porozumienia. Mediacje w sprawach nieletnich Podstawa prawna: ustawa o postępowaniu z nieletnimi z 1982r. - nowelizacja w 2000r. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2001r...

Psychologiczna ekspertyza sądowa w sprawach opiekuńczych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Psychologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1197

Psychologiczna ekspertyza sądowa w sprawach opiekuńczych Uregulowanie kontaktów dziecka z rodzicami po rozwodzie Ingerencja sądu w sprawowanie władzy rodzicielskiej Sprawowanie władzy rodzicielskiej po rozwodzie Art. 58 §1 k.r.o. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej ...

Decentralizacja planowania i zarządzania gospodarką PRL po 1956 roku-o...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

Decentralizacja planowania i zarządzania gospodarką PRL po 1956 roku. W 1956 roku nastąpiły głębokie reformy planowania gospodarką. Punktem zwrotnym w próbach reformy polskiej gospodarki był II Zjazd Ekonomistów w czerwcu 1956 roku, na którym ostro skrytykowano gospodarkę nakazową i centralne plan...