Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 100

Rynek rolny instrumenty wsparcia-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

RYNEK ROLNY INSTRUMENTY WSPARCIA Rozporządzenie Rady z 22 października 2007r. - ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych, czyli rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku: - zreformowało ono system dopłat do prywatnego przechowywania - utworzona wspólnotowy Fundusz Tytoniowy -...

Ubezpieczenia majątkowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

. UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE (OBOWIĄZKOWE I DOBROWOLNE) A. Obowiązkowe: 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego dla rolników osób fizycznych, będących posiadaczami...

Umowa przekazania gospodarstwa rolnego za rentę strukturalną-opracowan...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

UMOWA PRZEKAZANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO ZA RENTĘ STRUKTURALNĄ Etapy: 1. ustawa z 26 kwietnia 2001 o rentach strukturalnych w rolnictwie - rygorystyczne warunki - niska renta przestała obowiązywać 31 grudnia 2003 (do tego czasu można było składać wnioski) 2. rozporządzenie z 2004 - renta mogła ...

Umowa z następcą-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

UMOWA Z NASTĘPCĄ Regulowana jest ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników z 20.12.1990r: Art. 84.  Przez umowę z następcą rolnik będący właścicielem (współwłaścicielem) gospodarstwa rolnego zobowiązuje się przenieść na osobę młodszą od niego co najmniej o 15 lat (następcę) własność (udział we wsp...

Ustawowe prawo pierwokupu w przepisach prawnorolnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

USTAWOWE PRAWO PIERWOKUPU W PRZEPISACH PRAWNOROLNYCH 1. Ustawowe prawo pierwokupu współwłaścicieli nieruchomości rolnej na gruncie KC art. 166 oraz 1070 1 KC także 599 par. 2 KC Wyłączenia od tego prawa pierwokupu: a. nabywcą udziału/części jest inny współwłaściciel nieruchomości b. zbywca sprz...

Funkcje planowania przestrzennego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

WPŁYW USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA WYKONYWANIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ. CAPRE - Wspólna Polityka Rolna dla Europejskiego Rolnictwa i Wsi Funkcje planowania przestrzennego: 1. synchronizator prawn...

Zakres podmiotowy ubezpieczenia-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

ZAKRES PODMIOTOWY UBEZPIECZENIA Art. 6.  Ilekroć w ustawie jest mowa o:    1)    rolniku - rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie r...

Założenia podatku rolnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

ZAŁOŻENIA PODATKU ROLNEGO Dochód budżetu gminy. I. Podatnik: 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej jeżeli są: a. właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub użytkownikami wieczystymi gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne lub gruntów ...