Uniwersytet Rzeszowski - strona 65

Polityka społeczno-gospodarcza cz1

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Polityka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2667

Wykłady z przedmiotu polityka spoleczno-gospodarcza POLITYKA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA dr Paweł Grata Egzamin testowy, pisemny Literatura podstawowa: Polityka gospodarcza, pod red. B. Winiarskiego, Warszawa Kaja J., Polityka gospodarcza wstęp do teorii, Warszawa Polityka gospodarcza, pod red. A. Faj...

Inzynieria materiałowa destylacja - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

PYTANIA I ODPOWIEDZI TANIA I ODPOWIEDZ Micha Mich ł Krotoszy Krotosz ński sk § Prezentacja na prawach rękopisu § Pytania i założenia Pytania  (wypowiedzi  pytajne)  to  wypowiedzi,  które  wyrażają  chęć  uzyskania  określonej  informacji.  Nie  są  zdaniami  w  sensie  logicznym,  tj.  nie są ani ...

Analiza wolnego rynku - wykład i ćwiczenia

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: popyt, podaż, wpływ zmian na kształtowanie rynku, wskaźnik elastyczności cenowej popytu, grupy dóbr, wskaźnik popytu....

Korzyści i negatywy akcesji do Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: gwarancja pokoju, obszar wolności, bezpieczeństwa, sprawiedliwości, swoboda poruszania się, wypływ pieniędzy z Polski do Unii Europejskiej, wykupienie ziemi, globalizacja....

Pojęcia zarzadzania - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Zarządzanie środowiskiem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: umiejętności menadżerskie, uproszczony model motywowania, główne elementy procesu motywowania, teoria oczekiwań, teoria wzmocnień, zasady kierowania....

Geometria wykreślna - zbiór notatek.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. inż. Zbigniew Władysław Lewandowski
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 2478

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: rzut środkowy, rzut równoległy, niezmienniki rzutowania równoległego, obrazy elementów podstawowych, rzuty wielościanów, elipsa....

Obiekt badań finansów - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr inż. Tadeusz Niemczyk
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podział kategorii finansowych, przedmiotowe klasyfikacje zjawisk finansowych, transakcja, szczegółowa klasyfikacja, podmiotowa klasyfikacja zjawisk finansowych....

Organizacja wolnego rynku - wykład

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr inż. Julian Szopiński
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: pojęcie rynku, systemowe ujęcie rynku, rynek, rodzaje równowagi rynkowej,przebieg oscylacji....