Uniwersytet Rzeszowski - strona 62

Wije i owady - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Artur Dziak
 • Zoologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 931

Notatka porusza m.in. takie zagadnienia jak: wije drapieżne, wije roślinożerne, wije sześcionogie, owady bezskrzydłe, ważki drapieżne, termity....

August Comte i Emil Durkheim - prezentacja

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Eugeniusz Moczuk
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 490

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wiadomości o Comte, faza teologiczna, faza metafizyczna, faza pozytywna, system Comte'a, oddziaływanie, poglądy Durkheima, religia według Durkheima....

Sytuacja na rynku - wykład

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: rynek jako podsystem, schemat powiązań podsystemu rynkowego, istota badań rynkowych i marketingowych, badania marketingowe, organizacja rynków formalnych w sferze agrobiznesu....

Pojecie doradztwa w agroturystyce - prezentacja.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: informacje ogólne, uwarunkowania prawne, Centrum Doradztwa Rolniczego, zadania działu gospodarstwa wiejskiego i agroturystyki, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,....

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: rodzaje rehabilitacji, ustawa z dnia 27.08.1993 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wymiary definicji "niepełnej sprawności" według WHO, praca jako ważny aspekt życia....

Spółdzielczość wiejska ciag dalszy

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Kawa
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Rada Nadzorcza, obowiązki spółdzielni, organy samorządowe spółdzielni, przepisy wspólne dla rady i zarządu, zadania organów samorządowych. ...

Kalkulacje rolnicze - wykład część 5

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Grzegorz Miś
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: koszt jednostkowy w produkcji roślinnej, układy kosztów, przedsiębiorstwo, metody obliczania kosztu jednostkowego, metoda kalkulacji rolniczych, etapy kalkulacji rozdzielnej....

Kryminalistyka urz

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2793

Kryminalistyka (definicja, związek z innymi naukami). Kryminalistyka to nauka o metodach ustalania faktu przestępstwa, sposobu jego popełnienia, wykrywania sprawców i zapobiegania przestępstwom oraz innym ujemnym zjawiskom społecznym (def. wg B. Hołysta). a) kryminologia Najbliższą nauką w odnie...

Cywil urz

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1442

Istota zobowiązania. Przepisy prawa zobowiązań zawarte są w księdze trzeciej KC zatytułowanej „Zobowiązania“. Księga ta dzieli się na dwie części : ▪ Ogólną- art. 353-534- zobowiązania w ogóle ▪ Szczególną- art. 535-931-unormowania dotyczące poszczególnych stosunków zobowiązaniowych, zwłaszcza ...