Uniwersytet Rzeszowski - strona 45

Zasada demokratycznego państwa prawnego - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 91
Wyświetleń: 777

Zasada demokratycznego państwa prawnego, pojęcie źródła funkcje Państwo prawne - państwo w którym ramy działań podmiotów określa prawo a władza publiczna działa na podstawie i w granicach prawa. Organy władzy publicznej mogą czynić tylko to na co im prawo zezwala czyli to co prawo przewidziało. Pań...

Zasada hierarchicznego podporzadkowanie - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1155

ZASADA HIERARCHICZNEGO PODPORZĄDKOWANIA *Zasada hierarchicznego podporządkowania (hierarchicznej zależności) była najwcześniej wykształconą zasadą organizacyjną. *Działo się tak ze względu na powiązania pomiędzy organami administracji, zwłaszcza na zakres podporządkowania organów niższego szczebla ...

Zasada solidarności - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

Zasada solidarności - podstawą traktatową te3j zasady jest art. 10 TWE. Europejskie prawo wspólnotowe jest prawem integracyjnym, scalającym w dużym stopniu normy europejskie z systemami prawnymi państw członkowskich. Powodzenie integracji przez prawo wspólnotowe zależy od wzajemnego wspierania się ...

Zasady europejskiego prawa wspólnotowego - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

Zasady europejskiego prawa wspólnotowego Naczelnymi zasadami ustrojowymi wspólnotowego porządku prawnego, traktowanego jako odrębny porządek prawny, zapewniającymi mu efektywność i jednolitość stosowania w całej Wspólnocie są:

Źródła prawa wspólnotowego - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 70
Wyświetleń: 483

Źródła prawa wspólnotowego W prawie wspólnotowym nie ma normy określającej katalog jego źródeł. Doktryna powszechnie zalicza do źródeł prawa wspólnotowego, obok prawa pierwotnego i prawa wtórnego, także umowy międzynarodowe, których stroną jest Wspólnota i zasady ogólne prawa, wypracowane przy pomo...

Wykładnia, upoważnienie, wytyczna, uzasadnienie aktu prawnego - omówie...

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Wykład IV Wykładnia, upoważnienie, wytyczna, uzasadnienie aktu prawnego Wykładnia prawa administracyjnego Ustalenie sensu norm prawnych ( ustalenie znaczenia normy prawa administracyjnego ) ( Norma prawna= hipoteza- do kogo, dyspozycja - sposób zachowania , sankcja- kara ) WYKŁADNIA Autentyczna - ...

Anatomia funkcjonalna mięśni - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Anatomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1988

W- 5 Anatomia funkcjonalna mięśni: Mięśnie: gładkie - drobne, wrzecionowate komórki do 0,5 nm, jednojądrowe. Mają inny układ skurczu niż mięśnie poprzecznieprążkowane robocze serca- prążkowane, bez wyraźnych miofibryli szkieletowe- wyraźne miofibryle podzielone na fragmenty-sarkomery; bardzo l...

Najmniejsza jednostka funkcjonalna organizmu - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Anatomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

W-1 Komórka - najmniejsza funkcjonalna i strukturalna jednostka organizmu Cechy organizmu: odżywianie Metabolizm (m.in. oddychanie) Wydalanie Wzrost Ruch Reakcja na bodźce Rozmnażanie Usuwanie resztek pokarmowych (wydzielanie) Budowa komórkowa przetwarzamy i powstają materiały budulcowe, ...

Intergurent skóra - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Anatomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

W 7 INTERGUMENT - SKÓRA Narząd do 2 m^2. Grubość 1,5-5 mm Warstwy: naskórek skóra właściwa utkanie podskórne (to nie jest tkanka!!!) W utkaniu podskórnym występują krople z lipidami i komórki tłuszczowe W skórze właściwej jest bardzo dużo włókien kolagenowych Funkcje skóry: izoluje środowi...

Mózgowie - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Anatomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 868

W 6 Mózgowie zajmuje się przetwarzaniem docierających do niego informacji. Interpretuje je opierając się na pamięci i doświadczeniach życiowych monitoruje środowisko (potrzebne do życia w harmonii) oraz wnętrze organizmu (dla utrzymania homeostazy) DWA PODZIAŁY NARZĄDÓW CZUCIOWYCH I ZMYSŁOWYCH ...