Uniwersytet Rzeszowski - strona 43

Indukcja zupełna - analiza

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1484

Zestaw zada ń  z analizy matematycznej dla  IM  2. Indukcja zupełna, funkcje    1. Indukcja zupełna   1.1 Wykazać, że dla każdego  ݊ ∈ ℕ liczba  n n  − 3  jest podzielna przez 3.  1.2 Udowodnić, że dla każdego  ݊ ∈ ℕ prawdziwe są wzory:  a)  ( ) 2 1 1 + = ∑ = n n k n k ;  b)  ( )( ) 6 1 2 1 1 2 + +...

Sporządzanie podłoża mikrobiologicznego - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1505

Parametry jakie należy uwzględnić przy sporządzaniu podłoża mikrobiologicznego Odpowiednio dobrać związek chemiczny, który będzie wykorzystywany przez hodowane organizmy jako materiał budulcowy i źródło energii Węgiel - nie wszystkie mikroorganizmy potrzebują go z podłoża: Autotrofy - wykorzystuj...

Zdolności prawne - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 714

Zdolność prawna. Zdolność prawna   - zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków prawnych. Zdolność prawna jest atrybutem następujących   podmiotów prawa : osób fizycznych jednostek organizacyjnych, będących   osobami prawnymi , w szczególności   Skarbu Państwa jednostek organizacyjnych, niebędąc...

Biolchemia - tłuszcze - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wychowanie fizyczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1470

Wychowanie Fizyczne – studia stacjonarne – rok akad. 2009/2010    ……………                                                    data  imię i nazwisko      grupa      ĆWICZENIE NR   7     Temat :    TŁUSZCZE    materiał do przygotowania:    1...

Legislacja administracji - system źródeł prawa - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

Zasada hierarchiczności konstytucja ustawy umowy ratyfikowane międzynarodowe rozporządzenia akty prawa miejscowego Pojęcie źródeł prawa administracyjnego i pojęcia pokrewne Swoistość prawa administracyjnego specyfika jego źródeł Powszechnie obowiązywania - kryterium adresata do każdego do kogo skie...

Administracja systemem - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Administracja systemem Wprowadzenie Moduł do administracji systemem ISOF pozwala na wprowadzenie danych ogólnych związanych z organizacją, funkcjonowaniem oraz działaniem systemu dla danej firmy. Umożliwia określenie struktury organizacyjnej firmy, definicję użytkowników i zarządzanie uprawnieniami...

Akt wiążący każde państwo członkowskie - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Dyrektywa jest aktem wiążącym każde państwo członkowskie, do którego jest adresowana co do rezultatu, który ma być osiągnięty. Pozostawia władzom krajowym swobodę wyboru formy i sposobów realizacji celów. Zasadniczym celem dyrektywy jest harmonizacja, koordynacja oraz konwergencja prawodawstwa pańs...

Korpus urzędniczy - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2016

KORPUS URZĘDNICZY *Budowanie scentralizowanej monarchii absolutnej wymagało stworzenie nowoczesnego aparatu zarządu państwem — zatrudnienia w nim ludzi: - posiadających odpowiednie wykształcenie i kompetencji' - posłusznych woli władc...

Organy pomocnicze Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

„Systematyka organów pomocniczych Wspólnot Europejskich” W ramach Wspólnot Europejskich funkcjonuje kilkadziesiąt stałych organów o charakterze pomocniczym. Cechuje je duże zróżnicowanie pod wieloma względami: struktury, statusu prawnego, stopnia zależności od głównych organów Wspólnot, czy też rol...

Zasady organizacji nowożytnej - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2072

PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACJI NOWOŻYTNEJ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ * Od idioty do idioty idzie sobie, panie złoty, papier. Wreszcie w męce, w wielkim pocie zwróci idiota idiocie papier. Konstanty Ildefons Gałczyński * Cechy charakterystyczne działania nowoczesnej administracji wykształciły się w cz...