Uniwersytet Rzeszowski - strona 42

Zestaw zadań z analizy matematycznej

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Zestaw zada ń  z analizy matematycznej dla  IM  6. Funkcje (pochodne funkcji, cz. I)    1. Korzystaj ą c z definicji zbada ć , czy istniej ą  pochodne podanych funkcji w  x 0 = 0 a)  ( ) x x x f = ;  b)  ( )     = ≠ = 0 , 0 0 , 1 sin x x x x x f ;  c)  ( )     = ≠ = 0 , 0 0 , 1 sin 2 x x ...

Hydroliza soli słabych kwasów lub zasad - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Iżynieria materiałowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1400

    UR – nowoczesność i przyszłość regionu  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego      Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  s. 1/4  Biuro Projektu: bu...

Indukcja zupełna - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Zestaw zada ń  z analizy matematycznej dla  IM  2. Indukcja zupełna, funkcje    1. Indukcja zupełna   1.1 Wykazać, że dla każdego  ݊ ∈ ℕ liczba  n n  − 3  jest podzielna przez 3.  1.2 Udowodnić, że dla każdego  ݊ ∈ ℕ prawdziwe są wzory:  a)  ( ) 2 1 1 + = ∑ = n n k n k ;  b)  ( )( ) 6 1 2 1 1 2 + +...

Badanie funkcji - omówienie - analiza matematyczna

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

Zestaw zada ń  z analizy matematycznej dla  IM 9. Funkcje (badanie funkcji)        1. Znale źć  wszystkie ekstrema lokalne podanych funkcji  a)  ( ) 14 36 15 2 2 3 − + − = x x x x f ;  b)  ( ) 4 2 + = x x x f ;  c)  ( ) x x x f = ;  d)  ( ) x x ...

Całki oznaczone - przykłady

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 42
Wyświetleń: 875

Zestaw zada ń  z analizy matematycznej dla  IM 11. Całkowanie (całki oznaczone)        1. Korzystaj ą c z twierdzenia Newtona-Leibniza obliczy ć  podane całki  a)  ( ) ∫ − + − 1 1 3 1  dx x x ;  b)  ( ) ∫ + 1 0 3 2  dx x x ;  c)  ∫ 4 0 2 sin π dx x ;  d)  ∫ + − 2 0 1 3 1 3 dx x x ;  e)  ∫     ...

Funkcje, granice - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

Zestaw zada ń  z analizy matematycznej dla  IM  4. Funkcje (granice, asymptoty)    1. Korzystaj ą c z definicji Heinego granicy funkcji uzasadni ć  podane równo ś ci  a)  ( ) 1 7 2 lim 4 ...

Logistyka zaopatrzenia -omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Logistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1127

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA PRZESUWNIKA ELEKTRYCZNEGO TYPU PEŁ W celu usprawnienia procesu zaopatrzenia przedsiębiorstwa w materiały, półfabrykaty i części niezbędne do produkcji przesuwników. Opracowany został katalog części. Katalog części (tab. 1 - 9) zawiera zestawienia części specjalnych i handlowy...

Logistyka produkcji - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

LOGISTYKA PRODUKCJI PRZESUWNIKA ELEKTRYCZNEGO TYPU PEŁ Logistyka produkcji uwarunkowana jest przebiegiem procesów technologicznych wchodzących w skład wyrobu gotowego. W celu przeprowadzenia analizy systemu logistyki produkcji przesuwnika PEŁ wytypowane zostało sześć części: korpus pokrywy przednie...

Funkcje ciągłości i nieciągłości - funkcje

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Matematyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 903

Zestaw zada ń  z analizy matematycznej dla  IM 5. Funkcje (ci ą gło ść , nieci ą gło ść )    1. Korzystaj ą c z definicji Heinego uzasadni ć  ci ą gło ść  podanych funkcji na  ℝ   a)  ( ) 5 3 2 3 + − = x x x f ;  b)  ( ) 1 3 2 2 + + = x x x f ;  c)  ( ) 2 4 + = x x f ;  d)  ( ) x x f cos = ;  e)  (...

Funkcje pochodne - zestaw zadań

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

Zestaw zada ń  z analizy matematycznej dla  IM  6. Funkcje (pochodne funkcji, cz. I)    1. Korzystaj ą c z definicji zbada ć , czy istniej ą  pochodne podanych funkcji w  x 0 = 0 a)  ( ) x x x f = ;  b)  ( )     = ≠ = 0 , 0 0 , 1 sin x x x x x f ;  c)  ( )     = ≠ = 0 , 0 0 , 1 sin 2 x x ...