Uniwersytet Rzeszowski - strona 41

Dedukcja w logice - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064

§ Prezentacja na prawach rękopisu Paweł Kokot, Michał Krotoszyński § Jeżeli  na  tej  podstawie,  iż jestem  przekonany,  że  dziś jest  sobota,  dochodzę do  przekonania, że jutro jest niedziela, znaczy to, że z tego, iż dziś jest sobota wnioskuję,  iż jutro jest niedziela.  Wnioskowanie (w rozumi...

Chemiczna analiza - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

1 W II  B. Baś „Chemiczna analiza instrumentalna” CHEMICZNA  ANALIZA  INSTRUMENTALNA Obliczenia w chemii analitycznej cd kandela Światłość A amper Natężenie prądu elektrycznego mol mol Li...

Chemiczna analiza 3 - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 952

1 W III  B. Baś „Chemiczna analiza instrumentalna” CHEMICZNA  ANALIZA  INSTRUMENTALNA PROCES ANALITYCZNY OBIEKT POMIARU PRÓBKA SYGNAŁ WYNIK POMIARU WYNIK  ANALIZY INFORMACJA ZMIENNE UKRYTE BADANY OBIEKT PROBLEM STRATEGIA POBIERANIA  PRÓBKI POBIERANIE  PRÓBKI PRZYGOTOWANIE PRÓBKI POMIAR REJESTRACJA/...

Rozdzielanie substancji: destylacja, rektyfikacja - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1092

    UR – nowocz esność i przyszłość regionu  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego      Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  s. 1/8  Biuro Projektu: budynek A1, pokój 024, tel. + 48 17 872 11 84  www.nipr.univ.rzeszow.pl,  ...

Ekologia populacji - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 987

EKOLOGIA POPULACJI  Organizacja  populacji  jest  oparta  na  zróżnicowaniu  osobników  i  występowaniu  nakładających  się  struktur  genetycznych  oraz  ekologicznych,  które  tworzą  mechanizmy  rozwoju  i  kontrolowania  populacji.   STRUKTURĄ  EKOLOGICZNĄ   populacji  nazywamy   skład  populac...

Ekologia Środowisk Lądowych - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1442

EKOLOGIA ŚRODOWISK LĄDOWYCH    Lądy  są  najbardziej  zmiennym  środowiskiem.  Głównym  czynnikiem  ograniczającym  życie na lądzie jest wilgotność. Temperatura na lądach jest zmienna a jej wartości skrajne są  znacznie większe niż w wodzie.   Rośliny  i  zwierzęta  lądowe  wytworzyły  silne  tkank...

Inzynieria materialowa - Ekologia Środowisk Wodnych - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

EKOLOGIA ŚRODOWISK WODNYCH    Zdecydowanie  większą  część  powierzchni  Ziemi  (ok.  71%)  zajmują  ekosystemy  wodne.  Ekosystemy  wodne  zajmują  powierzchnię  361059000  km 2  a  ekosystemy  lądowe  148892000  km2.  Rozwój życia w tych ekosystemach jest uwarunkowany ilością dostarczanego światł...

Inzynieria materialowa - Ekorozwój - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532

  EKOROZWÓJ      Ekorozwojem nazywamy podporządkowanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa oraz państwa  moŜliwościom środowiska. W ekorozwoju muszą nastąpić takŜe przemiany w sferze gospodarczej,  Ŝeby przy małym zuŜyciu zasobów nieodnawialnych (surowców, energii) produkować wyroby trwałe  i  wartoś...

Cynkowanie,chemia - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 28
Wyświetleń: 945

    UR –  nowoczesność i przyszłość regionu  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego      Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  s. 1/5  Biuro Projektu: budynek A1, pokój 024, tel. + 48 17 872 11 84  www.nipr.univ.rzeszow.pl,  ...

Iżynieria materiafunkcje ciagłość nieciągłośći - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Zestaw zada ń  z analizy matematycznej dla  IM 5. Funkcje (ci ą gło ść , nieci ą gło ść )    1. Korzystaj ą c z definicji Heinego uzasadni ć  ci ą gło ść  podanych funkcji na  ℝ   a)  ( ) 5 3 2 3 + − = x x x f ;  b)  ( ) 1 3 2 2 + + = x x x f ;  c)  ( ) 2 4 + = x x f ;  d)  ( ) x x f cos = ;  e)  (...