Uniwersytet Rzeszowski - strona 39

Sentencje łacińskie - przykłady

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Orzechowska
 • Lacina dla prawnikow
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2065

Sentencje łacińskie: 1.Actor sequitur forum rei.- Powód idzie do sądu właściwego dla pozwanego. Opis: Powództwo składało się w sądzie, który znajdował się w okręgu miejsca zamieszkania bądź pobytu pozwanego. Jest to właściwość miejscowa. Obowiązuje także teraz. 2.Actori incumbit probatio. - Na powo...

Historia Prawa Polskiego - wykład

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Leszek Wiesław Pawlikowicz
 • Prawo
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1372

Historia Prawa Polskiego Wielkie Księstwo Poznańskie -29tys. Km.2 -15.02.1815- Fryderyk Wilhelm III(powstanie), do 12.02.1860r. (wcielenie WKP do związku północno -niemieckiego. -ustrój to aytonomia, nie miało to być formalni...

Europeistyka - definicje

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Jarosław Kundera
 • Europeistyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1204

WYKŁAD 1 08.10.2003 r. Definicje integracyjne : ekonomiczne - liberalizacja, znoszenie przeszkód (swobody), połączenie struktur gospodarczych i stworzenie jednolitego organizmu gospodarczego; integracja ma przynieść korzyści krajom, które podjęły się integracji; prawnopolityczne - integracja oznac...

Informatyka - Laboratorium nr 9

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Krzysztof Szemela
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

  1    Laboratorium nr 9    1.  Utwórz  kwerendę  o  nazwie   Oprawa   pozwalającą  uzyskać  informację  o  książkach,  które mają twardą oprawę. Informacja ta powinna zawierać:  Tytuł, autora (Nazwisko  i Imię), Nazwę wydawnictwa, Rok wydania, Gatunek, Cenę.   W widoku projektu ustaw sortowanie ro...

Chemiczna analiza - wykład

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1736

1 CHEMICZNA  ANALIZA  INSTRUMENTALNA W I  B. Baś „Chemiczna analiza instrumentalna” Źródła informacji: •  wykład  (http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~kca/) •  skrypt AGH  W.W. Kubiak, J. Gołaś „ Instrumentalne  metody analizy chemicznej "...

Wkład Banku w ochronę środowiska - omówienie.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Wkład Banku w ochronę środowiska Obok bieżącego monitorowania kredytów proekologicznych od strony finansowej, specjaliści banku badają także uzyskany w wyniku inwestycji efekt ekologiczny. Pozwala to oszacować łączne korzyści, jakie odniosło środowisko naturalne w Polsce dzięki inwestycjom realizow...

Ekstrema funkcji wielu zmiennych - omówienie.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Elektrotechnika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS FUNKCJE WIELU  ZMIENNYCH    Lekcja 2  Ekstrema (lokalne) funkcji wielu zmiennych    Odpowiedzi do zadania domowego        www.etrapez.pl  Strona 2    Część 1: TEST  1)  a  2)  d  3)  a  4)  c  5)  b  6)  d  7)  a  8)  c  9)  b  10) b    ODPOWIEDZI DO ZAD...

F Nietzsche - wykład ,IV rok

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Filologia niemiecka (germanistyka)
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1015

• Historia literatury niemieckiej (wykład) - prof. Światłowski 12.10.2011r. Nietzsche traktuje życie jako instynkt. Człowiek realizuje się przez instynkty. Dla Nietzsche największym instynktem jest instynkt władzy. Wie kein anderer Philosoph hat Nietzsche die Geisteswelt der modernen Welt geprägt. ...

Historia literatury niemieckiej - wykład

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Filologia niemiecka (germanistyka)
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1505

• Historia literatury niemieckiej (wykład) - prof. Światłowski 02.03.2011r. Das „Romantisieren” ist keineswegs ein Produkt des reinen Fantasierens, sondern ein seriöser Erkenntnisakt. Man kann die magischen Geheimnisse der Welt entdecken, weil der Schlüssel zu ihnen im Inneren liege. Darauf bezieht...

Arthur Schnitzler - wykład

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Filologia niemiecka (germanistyka)
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1176

20.04.2011 Um das Jahr 1890 endet die Vorherrschaft der traditionellen Literatur. Neue Tendenzen bahnen sich den Weg, die zusammenfassend auf den Namen die Moderne gebracht werden. Die Moderne hat ihre Geburtsstäte in Wien in Osterreich. Zu einem Kulturzentrum von europäischen Rang ist in jener Ze...