Uniwersytet Rzeszowski - strona 22

Administrowanie systemem operacyjnym - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Informatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

Technologie Informacyjne 2012‐02‐12 1 Technologie  informacyjne Andrzej Wal ADMINISTROWANIE SYSTEMEM  OPERACYJNYM  • Windows 7 • Linux UBUNTU Windows 7 Przegląd wybranych zagadnień z administracji systemu • Instalacja • Przywracanie systemu • Konsola odzyskiwania systemu • Tworzenie obrazu systemu ...

Przetwarzanie tekstów - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Informatyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Technologie Informacyjne 2012‐02‐12 1 Technologie  informacyjne Andrzej Wal PRZETWARZANIE TEKSTÓW  • praca z dokumentami  • formatowanie znaków i akapitów  • obiekty graficzne  • style  • korespondencja seryjna  • przypisy • wydruki  • recenzowanie...

Przetwarzanie tekstów 2 - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

Technologie Informacyjne 2012‐02‐12 1 Technologie  informacyjne Andrzej Wal PRZETWARZANIE TEKSTÓW  • Praca z dużymi dokumentami (spisy treści, indeksy,  bibliografia)  • Wzory i równania • przykłady alternatywnych edytorów tekstu:  • Open Office  • Latex Spis treści • Standardowy spis treści powsta...

Arkusze kalkulacyjne - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

Technologie Informacyjne 2012‐02‐12 1 Technologie  informacyjne Andrzej Wal ARKUSZE KALKULACYJNE • praca z arkuszem kalkulacyjnym  • wprowadzanie formuł matematycznych i funkcji  • generowanie i modyfikacja wykresów  • przenoszenie informacji pomiędzy arkuszem a edytorem  • definiowanie własnych fu...

Bazy danych 2 - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Informatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

Technologie Informacyjne 2012‐02‐12 1 Technologie  informacyjne Andrzej Wal BAZY DANYCH • model relacyjny baz danych  • obiektowe bazy danych  • integralność baz danych  • tabele i relacje między tabelami • Bazy danych powstały jako  zintegrowany system zarządzający i przechowujący  informacje w ok...

Programowanie w Microsoft Office - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

Technologie Informacyjne 2012‐02‐12 1 Technologie  informacyjne Andrzej Wal PROGRAMOWANIE W MS OFFICE • makropolecenia  • elementy języka Visual Basic dla aplikacji: instrukcje,  zmienne, funkcje, obiekty   • edytor Visual Basic  • błędy w pr...

Sieci komputerowe 1 - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Informatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931

Technologie Informacyjne 2012‐02‐12 1 Technologie  informacyjne Andrzej Wal SIECI KOMPUTEROWE • typologie sieci  • adresy w sieciach  • usługi w sieciach  • przeglądarki, wyszukiwanie informacji  • komunikacja elektroniczna  • bazy danych dostępne w sieciach UR Topologie sieci komputerowych Topolog...

Zakres ekologii - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2163

ZAKRES EKOLOGII    Słowo   EKOLOGIA   pochodzi  od  greckich  słów  „oikos”  (dom,  miejsce  życia)  oraz  „logos”  (nauka,  słowo).  DEFINICJA POJĘCIA EKOLOGII:  EKOLOGIA  jest  to  nauka  o  strukturze  i  funkcjonowaniu  przyrody  oraz  o  zależnościach  i  stosunkach między organizmami żywymi a...

Opracowane zadania z logiki.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Logika
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1890

  1  1.1. Zapisz schemat zdania:  a)  Jeżeli nie spróbuję, to nie wygram.  b)  Nie jest prawdą, że jeśli spróbuję, to wygram.  c)  Nie jest prawdą, że jeśli nie wygrałem, to nie spróbowałem.  d)  Jeżeli Mieczysław oświadczył się Karolinie, to jest ślepy lub zakochany.  e)   Jeżeli  Karolina  wyjdzi...

Zadania ćwiczeniowe z rozwiązaniami - pochodne.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Matematyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959

Analiza matematyczna - Zadania ćwiczeniowe z rozwiązaniami (pochodne funkcji jednej zmiennej)   Lp.   Zadania.  Znajdź pierwszą i drugą pochodną funkcji.  Rozwiązania  1.        2.        3.        4.        5.        6.        7.    ...