Uniwersytet Rzeszowski - strona 20

Kształtowanie się cen targowisk ziemniaków - praca zaliczeniowa.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii Kierunek: Ekonomia Specjalność: Ekonomika Produkcji Rolniczej Rok III (studia zaoczne) Kształtowanie się cen targowiskowych ziemniaków w latach 2004 - 2007 i jej prognoza na kolejne miesiące. Wykładowca: Dr inż. Jolanta Wojnar Opracowali: Łukasz Krzysztof R...

Podział przedsiębiorstw - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1421

Podział przedsiębiorstw: 1 )ze względu na rodzaj prowadzonej działalności -wytwórcze -usługowe(handlowe, finansowe, transportowe) -mieszane 2 )ze względu na cel prowadzonej działalności -zarobkowe(cel-maksymalizacja zysku) -użyteczności publicznej(przed. Samorządu lokalnego) 3 )ze względu na w...

Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Ekonomika i Organizacja Gospodarstw Rolniczych WYKŁAD V: Do oceny produkcyjności ziemi przyjmujemy różne kategorie produkcji: Wydajność techniczna - nie może być wykorzystywana do oceny całego gospodarstwa. Porównanie uzyskanego wskaźnika z wielkościami normatywnymi dla danych warunków ( definicja ...

Ośrodki przemysłu - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

Ośrodki przemysłu (spożywczego, rolnego) - stymulują rozwój rolnictwa, dostarczają np. swoich produktów ubocznych dla rolnictwa - węzły i szlaki komunikacyjne również mają wpływ na rolnictwo (przybliżają, skracają czas dojazdu) - bliskość dużych skupisk ludności, miasta - stymulują rozwój niektór...

Trasakcje hedgingowe - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

Hedging (hedge) - transakcja hedgingowa Hedging jest to strategia polegająca na zabezpieczaniu się przed zmianą ceny instrumentu bazowego, na przykład: ceny dobra, kursu waluty, stop...

Nakłady pracy w produkcji roślinnej - ćwiczenia.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1036

NAKŁADY PRACY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ Roślina Areał Nakłady pracy rbh Nakłady siły pociągowej na 1 ha ogółem na 1 ha ogółem Ziemniaki 0,5 239 119,5 56 28 Pszenica j. 1,5 45 67,5 21 31,5 Jęczmień j. 1 32 32 17 17 Buraki 2,5 274 685 59 147,5 Łąka 2,5 48 120 26 65 Pastwisko...

O firmie, kopalniach, założenia - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

O firmie Nasza misja: Zapewniamy naszym klientom dostawy wysokowydajnego i czystego ekologicznie nośnika energii oraz usługi na najwyższym poziomie technicznym. Jesteśmy Oddziałem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowni...

Proces podstawowy produkcji - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1358

PROCES PODSTAWOWY PRODUKCYJNY 3.1. Drzewo celów i zadań 3.1.1. Drzewo celów i zadań procesu produkcji szklanki białej z uchwytem I. Zarządzanie, organizacja, nadzór nad produkcją szklanki białej z uchwytem ( proces produkcji) II Przygotowanie masy szklanej a ) przygotowanie odpowiedniej ilości pos...

Zadania, funkcje i zasady ubezpieczeń - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770

Zadania, funkcje i zasady ubezpieczeń Zadania ubezpieczeń Ubezpieczenie - jako urządzenie gospodarcze - realizuje różnorodne zadania, które służą w głównej mierze gospodarce narodowej. Podstawowym zadaniem ubezpieczeń jest ochrona przed skutkami niepomyślnych zdarzeń, kompensowanie szkód losowych, ...

Przykładowy spis treści projektu firmy.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

1. Zakres działalności przedsiębiorstwa. Ruchowa działalność operacyjna. 1.2. Działalność analityczna 1.3. Doradztwo naftowe 1.4.Ośrodki kopalń 1.4.1. Ośrodek Kopalń Łańcut : 1.4.2. Ośrodek Kopalń Przemyśl: 1.4.3.Ośrodek Kopalń Tarnów: 1.4.4. Ośrodek Kopalń Ustrzyki Dolne: 1.4.5.Ośrodek Kopalń Kro...