Uniwersytet Rzeszowski - strona 19

Przekładnie planetarne - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2338

Przekładnie planetarne Stopniowe skrzynki biegów o osiach obracających się to skrzynki z planetarnymi przekładniami zębatymi, zwane skrzynkami planetarnymi. Prosty mechanizm planetarny przedstawia rys. Składa się: on z dwóch współśrodkowych Schemat przekładni pla­netarnej kół zębatych — tzw. koła...

Ubezpieczenia majątkowe - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1855

Ubezpieczenia majątkowe dzieli się na: ubezpieczenia rzeczowe, których przedmiotem są określone obiekty materialne, ubezpieczenia majątkowe sensu stricto, dotyczą one wartości majątkowych należących do ubezpieczonego, które mogą ...

Umowa ubezpieczenia - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 812

Umowa ubezpieczenia charakteryzuje się pewnymi cechami. Można powiedzieć, że umowa ubezpieczenia to umowa: nazwana , jest ona uregulowana odpowiednimi przepisami prawnymi zawartymi w kodeksie cywilnym, ustawie o działalności ubezpieczeniowej, dwustronnie zobowiązująca, jej zawarcie nakłada na ubezp...

Pojęcia z rachunkowości - opracowanie.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1120

Rachunkowość to system ewidencji gospodarczej odzwierciedlającej w formie pieniężnej zjawiska i procesy gospodarcze oraz sytuację majątkową i wyniki działalności podmiotów gospodarczych. Funkcje rachunkowości: - Informatyczna - dostarcza szereg informacji ekonomicznych dla celów wewnętrznych (iloś...

Geologia, pojemność podziemnnych gazów - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

Geologia 5.4.. O/SZGNiG posiada wyspecjalizowaną kadrę geologów, która gwarantuje wysoką jakość wykonywanych prac. Dzięki jej doświadczeniu i wysokim kwalifikacjom wykonywane są dla potrzeb zakładu prace związane z dokumentowaniem i udostępnianiem zasobów złóż węglowodorów do eksploatacji. W szczeg...

Kapitał obcy i własny - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

Kapitał obcy: 1.Istnieje obowiązek zwrotu w wymaganym terminie. 2.Obligatoryjność spłaty odsetek 3.Odsetki obniżają podstawę do opodatkowania 4.Większy udział-wyższe ryzyko finansowe. 5.Gwarancja zwrotu(uprzywilejowanie dawców tego towaru) 6Charakter krótko lub długoterminowy. 7Charakter zewn...

Wycena poprzez przyjęcie parytetów dochodów - ćwiczenia.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Wycena 1 rbh poprzez przyjęcie parytetów dochodów w gospodarce narodowej. 1. Koszt roboczogodziny ( rbh ) : Średnia krajowa płaca brutto - 2899,83zł Składki ubezpieczeń społecznych - 18,71% Ubezpieczenia zdrowotne - 8,5% Podatek dochodowy - 1...

Wydobycie gazu ziemnego - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

Wydobycie gazu ziemnego Głównym profilem działalności Sanockiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu jest eksploatacja złóż gazu ziemnego. Aktualnie eksploatacja gazu ziemnego prowadzona jest ok. 600 odwiertami, zlokalizowanymi na 55 złożach, na obszarze wschodniej i południowej Polski. Głębokość zalega...

Ekonomia hodowli bydła - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1281

WYKŁAD KOLEJNY  EKONOMIKA I ORGANIZACJA CHOWU BYDŁA Cel - najwyższa produkcji mleka i mięsa Bydło - jako gatunek jest najsilniej związane z ziemią (pasze) - wymaga pasz objętościowych suchych (siano) i soczystych (zielonka, kiszonka, okop. Past...

Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1113

aEKONOMIKA I ORGANIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ: Celem społ, stawianym przed prod. zwierz. Jest prod. artykułów zwierz.: żywiec z różnych gat. Zwierz., tłuszczu, skóry, kości oraz produkty uzyskiwane w wyniku użytkowania zwierząt: mleko, wełna, jaja Produktem ubocznym jest