Uniwersytet Rzeszowski - strona 17

Akty notarialne - repertorium.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1323

Repertorium A Nr 1382/96 AKT NOTARIALNY Dnia trzeciego listopada roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego dziewiątego (3.11.1996 r.) przed Stefanem Bieleckim, notariuszem w Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie przy ul. Nowej 5, stawili się: 1) Waldemar Frąckiewicz, syn Jana i Antoniny, zamieszka...

Analiza asortymentu firmy - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Analiza asortymentu firmy. Sokołowskie Zakłady Mięsne prowadzą działalność produkcyjną, usługową i handlową w zakresie:      skupy oraz uboju żywca (bydła i trzody);      przetwórstwa mięsnego;      obrotu mięsem i jego przetworami oraz pochodnymi;      produkcji mączek paszowych i tłuszczó...

Charakterystyka przedsiębiorstwa - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 STATUS PRAWNY PRZEDSIĘBIORSTWA Elektromontaż S.A. w Lublinie jest spółką pracowniczą powstałą w 1991 roku w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budo...

Dynamizm i dążenie do umocnienia pozycji firmy - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

"Dynamizm i dążenie do umocnienia pozycji Firmy na rynku tworzyw sztucznych i produktów syntezy chemicznej - to priorytety w działaniu Zakładów oraz w spełnianiu oczekiwań klientów i potencjalnych inwestorów, budowaniu zadowolenia pracowników a także przyjaznego kontaktu ze społecznością lokal...

Face Milling - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

Face Milling jest metodą posiadającą ustaloną oś frezowania podobną do metody Planar Milling, ale zaprojektowana jest szczególnie do wykonywania powierzchni płaskich w obrabianych częściach. Pozwala to określić geometrię części przez wybieranie...

Handel zagraniczny mlekiem - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

HANDEL ZAGRANICZNY MLEKIEM I JEGO PRZETWORAMI W 2003 ROKU ORAZ PROGNOZA NA 2004 ROK Ogólne wyniki wymiany handlowej Polska od wielu lat jest eksporterem netto artykułów mleczarskich. W 2003 r. nadwyżka eksportu nad importem wyniosła w ekwiwalencie mleka ok. 940 mln litrów, a wartościowo 312 mln USD...

Gospodarstwa agroturystyczne w województwach - dane.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

Ilość gospodarstw agroturystycznych w woj. podkarpackim współpracujących z PODR w Boguchwale - stan na luty 2008 r. Lp. Gmina Powiat Liczba gospodarstw agroturystycznych Liczba pokoi Liczba miejsc noclegowych I POWIAT DĘBICKI 1 Brzostek 4 11...

Interpolacja prostoliniowa w ruchu roboczym G01- przykłady.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889

Interpolacja prostoliniowa w ruchu roboczym G01 Narzędzie przejeżdża z zaprogramowaną prędkością posuwu do zdefiniowanego przez współrzędne X, Y i Z punktu docelowego. Współrzędne mogą być programo­wane w wymiarach absolutnych (G90), albo w wymiarach przyrostowych (G91). G01 [X.-.] 1 [Y...] 1 [Z......

Interwencjonizm państwowy w Polsce międzywojennej - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 868

INTERWENCJONIZM PAŃSTWOWY W POLSCE MIĘDZYWOJENNEJ Swoje rozważania zacznę od wyjaśnienia pojęcia interwencjonizm państwowy oraz zagadnień z nim związanych. I nterwencjonizm państwowy to, polityka aktywnego oddziaływania państwa na przebieg procesów gospodarczych. Przeciwieństwo liberalizmu gospoda...