Uniwersytet Rzeszowski - strona 16

Główne orientacje polityki społecznej - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

Główne orientacje polityki społecznej   1. Zaspokajanie potrzeb głównie społecznych, materialnych i kulturowych. Żeby mówić o potrzebach trzeba wyznaczyć pewne standardy: a) podstawowe b) bezpieczeństwa c) uznania d) społeczne e) samorealizacji  -jako szczyt piramidy potrzeb wg Maslowa 2. Kreowanie...

Niepełnosprawni, stopnie niepełnosprawności - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1246

Niepełnosprawni Pojawienie się grupy osób z dysfunkcjami zdrowotnymi powodującymi w konsekwencji niepełny udział w życiu społecznym dało przyczynę do zastanowienia się nad zagadnieniem niepełnosprawności. W każdym społeczeństwie istnieje pewien procent osób, które z przyczyn dziedzicznych, wrodzon...

Prawo pracy - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1106

Pracy Kodeks Pracy określa co do zasady głównie, ale nie wyłącznie, prawa i obowiązki pracowników i pracodawców [1] . Przepisy Kodeksu Pracy regulują również inne instytucje: np. układy zbiorowe pracy w Dziale XI, roszczenia ze stosun...

Świadczenia społeczne - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne stanowią bardzo ważną część polityki społecznej nie tylko ze względu na swoją masowość i skalę wydatków, ale tytułu funkcji jakie spełniają, zasad ich przekazu oraz struktury odbiorców. Bezekwiwalentny przepływ pieniędzy i usług z różnego rodzaju instytu...

Wzrost i rozwój gospodarczy - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889

Wzrost i rozwój gospodarczy   1.      Rozwój gospodarczy 2.      Wzrost gospodarczy Są to dwa różne terminy, oznaczają różne pojęcia. Wzrost jest tożsamy ze wzrostem PKB. Jest to kategoria ilościowa. Wzrost gospodarczy = wzrost PKB Rozwój to wzrost + zmiany strukturalne sprzyjające rozwojowi. Jest...

Pojęcia i prawa chemiczne, chemia jądrowa - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Chemia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2842

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne . Elementy chemii jądrowej. Budowa jądra atomowego. Warunki trwałości jąder atomowych. Przemiany promieniotwórcze. Prawo rozpadu. Reakcje jądrowe. Atom składa się z jądra atomowego i elektronów (-). Jądro składa się z protonów(+) (ich liczbę Z nazywa się

Statystyki rough follow - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

ROUGH FOLLOW Rough follow - jest to obróbka zgrubna po konturze. Kolejne ścieżki są generowane w pewnym odsunięciu od konturu przedmiotu obrabianego. Odległość ta jest zależna od średnicy freza jak i od procentowego udziału średnicy freza podczas s...

Harmonogram działań firmy - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1246

Harmonogram działań. IV kwartał 2001 - wybór agencji reklamowej, która będzie współpracowała z naszą firmą I kwartał 2002 - przygotowanie i rozpowszechnianie reklamy w miejscu sprzedaży (w hurtowniach i salonach sprzedaży) poprzez rozdaw...

Odniesienia macierz BCG - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1316

Przyjmując za punkt odniesienia macierz BCG produkty firmy można pogrupować w następujący sposób: Rys.3 Macierz BCG dla produktów Sokołowskich Zakładów Mięsnych Źródło: Opracowanie własne. Powyższa tabela wskazuje, że produktami cieszącymi ...

Ogólna charakterystyka sektora bankowego - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1519

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka sektora bankowego Pojęcie, rodzaje i rola banków W tradycyjnym ujęciu bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych do sfinansowania kredytów. W ujęciu tym nie jest brane pod uwagę, ...