Uniwersytet Rzeszowski - strona 14

Etnocentryzm-definicja

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • dr Wojciech Birek
  • Antropologia kultury
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1918

ETNOCENTRYZM typowe dla świadomości ludzkiej przekonanie, że jego społeczeństwo wywodzi się „z centrum”; jest podstawą samowartościowania i samoidentyfikacji; termin zdefiniowany przez Williama Sumnera na przełomie XIX i XX wieku. Znany świat własnej kultury stanowi dla nas podstawową płaszczyznę ...

Podział: Swój-Obcy; podstawy opozycji

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • dr Wojciech Birek
  • Antropologia kultury
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1043

PODZIAŁ : SWÓJ - OBCY Podstawy tej opozycji: ludzie - w odróżnieniu od zwierząt - używają ognia nie tylko jako źródła ciepła, ale i do przygotowywania jadła; Uczuciowo angażują się w związki seksualne; Zdobią swoje ciała rytualnymi malunkami, tatuaż...

System podatkowy w Polsce - wykład.

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • dr hab. Martin Mizla
  • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1414

System podatkowy w Polsce Podatki są najważniejszą forma dochodów współczesnych budżetów. Ordynacja podatkowa z 1997 roku definiuje podatek jako publicznoprawne, nieodpłatne przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Przepisy ...

Otoczenie firmy - wykład.

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • dr hab. Martin Mizla
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1309

. OTOCZENIE FIRMY 4.1. KONKURENCJA. Apator. jest jedną z kilku firm na terenie Polski, i jedną z wielu w Europie oferujących podobne produkty. Czynnik konkurencyjności na rynku jest duży, szczególnie na rynku europejskim, lecz systemy jakości ISO 9001oraz ISO 14001 jakie posiada firma Apator kreuj...

Prawo urzędowe - wykład.

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • dr Olaf Maron
  • Język prawniczy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1540

Formuła Radbrucha.   Głosi ona, że jeśli   norma prawna   w drastyczny sposób łamie podstawowe   normy moralne , to nie obowiązuje ( łac.   lex iniustissima non est lex ). Taka norma nie dostępuje godności bycia prawem, może być odrzucona i tym samym obywatele nie mają obowiązku jej   przestrzegani...

Fomniemania prawne, fikcja prawna - wykład.

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • dr inż. Jerzy Maroń
  • Prawo
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1442

Domniemania prawne i fikcja prawna. Organ stanowiący prawo może posługiwać się domniemaniem w celu uznania faktu za udowodniony, domniemanie może być: Domniemaniem ludzkim - posługujemy się nim często życiu oraz w praktyce stosowania prawa, np. na podstawie śladów dłoni na klamce sędzia wnioskuje, ...

Formy umowy, podstawy prawa handlowego - wykład.

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • prof. dr hab. Jurek Olszewski
  • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

1. Podaj definicję przedsiębiorcy i działalności gospodarczej z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, w...

Definicja oznaczenia geograficznego - wykład.

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • prof. dr hab. Jurek Olszewski
  • Prawo handlowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1092

definicję oznaczenia geograficznego i napisz, kto może uzyskać takie prawo. [art. 174-175] Definicja: Oznaczeniami geograficznymi, są oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), które identyfikują towar jako pochodzący z tego...

Uprzywilejowanie akcji, uprawnienia - wykład.

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • prof. dr hab. Jurek Olszewski
  • Prawo handlowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

Proszę porównać uprzywilejowanie akcji (art. 351 KSH) oraz uprzywilejowanie akcjonariusza (art. 354 KSH) i wskazać na znaczenie tego rozróżnienia w przypadku zbycia akcji. Uprzywilejowana akcja Uprzywilejowany akcjonariusz Źródło Statut Przykładowy zakres uprzywilejowania Prawo głosu Prawo do dywid...

Czynności a Rada Wierzycieli - wykład.

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • prof. dr hab. Jurek Olszewski
  • Prawo handlowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

Jakie czynności nie mogą być dokonywane bez zezwolenia Rady Wierzycieli? [art. 206] 1. W postępowaniu obejmującym likwidację majątku upadłego zezwolenia rady wierzycieli wymagają następujące czynności: dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa przez syndyka, jeżeli ma trwać dłużej niż trzy miesiące od dn...