Uniwersytet Rzeszowski - strona 12

Przydatne słówka

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Beata Kopecka
 • Praktyczna nauka języka angielskiego lub niemieckiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

boarding school- szkoła z internatem crash course- krótki kurs przygotowawczy hold a degree- uzyskać stopień (lic lub mgr) school leaver- absolwent correspondence courses expel a student- wydalić ze szkoły drop out of school- porzucać szkoł...

MEANS OF SYNTACTIC ORGANISATION

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Ewelina Konieczna
 • Składnia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

MEANS OF SYNTACTIC ORGANISATION Word order - used in analytic languages, e.g. English John loves Mary is not the same as Mary loves John Inflections (grammatical morphemes), used in synthetic languages, such as Polish. Janek kocha Marysię (unmarked=neutral) is basically the same as Marysię kocha J...

PHRASE-main issues

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Ewelina Konieczna
 • Składnia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

PHRASE-main issues It is the smallest complex element of syntactic structure (a group of words that form a grammatical unit) No-subject predicate structure, e.g. A beautiful lady in a floral dress PHRASE A phrase has got a head (the central dominant element of a phrase) Bad weather NP, weather=...

The division of sentences

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Ewelina Konieczna
 • Składnia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

The division of sentences Sentences can be divided on the basis of: Their function into: statements, questions, exclamations, commands, requests, etc. This distinction is often based on the social context: Can you pass me the salt? Can you swim? Their structure into simple sentences (one clause)...

Antypedagogika - Wychowanie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Ewa Tłuczek-Tadla
 • Pedagogika
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1512

Antypedagogika redukcja wychowania Hinde proponuje całkowitą rezygnacje z roszczeń pedagogów. (wychowanie nie jest konieczne) TEZY: Antypedagogika zabrania: Nastawienia by innych wychowywać, kształtować, zmieniać, które staje się swoist...

Pedagogika postmodernizmu

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Ewa Tłuczek-Tadla
 • Pedagogika
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2408

Pedagogika postmodernizmu (ponowoczesności) - całościowy stan współczesnej kultury i cywilizacji uwzględniający codzienne zachowania ludzi dominujące wzory myślenia i postępowania, sztuka, polityka, religia Istotą tych przemian było postawienie jednostkowego człowieka ponad wszelką tradycję, ponad...

Pedagogika pozytywistyczna

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Ewa Tłuczek-Tadla
 • Pedagogika
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2366

Pedagogika pozytywistyczna Pojęcie „pozytywizm” jest pojęciem wieloznacznym. - w filozofii oznacza dążenie do stworzenia programu naukowej filozofii i naukowego światopoglądu Istotą tej orientacji pozytywistycznej w pedagogice jest dążenie do wytwarzania wiedzy pewnej o rzeczywistości edukacyjnej...

Attitudes toward American English language

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Robert Kiełtyka
 • Historia języka z elementami gramatyki historycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

Attitudes toward American English language Attitudes toward American English were mixed. Early attitudes of British writers were often patronizing. Reactions to New North American vocabulary terms were often strong, eg. A. Gil (1621) condemns importation of words such as maize and canoe into the l...

Central French period of borrowing

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Robert Kiełtyka
 • Historia języka z elementami gramatyki historycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Central French period of borrowing (13th-14th): Many of the major concept words in administration and high culture come trom the Central French period of borrowing) We can give many examples, but what is most interesting is to notice how we can tell when the word entered the language. There is a ...

Chancery

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Robert Kiełtyka
 • Historia języka z elementami gramatyki historycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

A standard English accompanies the rise of Chancery - “Chancery” comes from the word chanal or chapel of the king, where the chaplains (priests) kapelan of the court originally spent their time between services writing the king's letters. - By the end of 14c, Chancery came to be the place where off...