Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 98

Wzory, (SEM IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Artur Mamcarz
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 784

Cykl operacyjny brutto COB=CRZ+CRN ; ZRZ- cykl rotacji zapasów CRN- cykl rotacji należności Cykl konwersji gotówki CKG=COB-CRkok CKG=CRZ+CRN-CRkok lepiej jak jest ujemny, gdy CKGjest dłuższy niż COB Dynamika D=A1/A0 *100% dynamika przychodów i zysków była mniejsza:wartości zmalały, wartości pozost...

Badania marketingowe, dobór próby, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Genowefa Sobczyk
 • Badania marketingowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1078

Badania marketingowe mają na celu zebranie, zmierzenie, obserwację i analizę zjawisk rynkowych. Badania marketingowe służą podejmowaniu decyzji rynkowych różnych podmiotów. Podjęcie bowiem działalności gospodarczej związane jest bowiem zawsze z pewnym ryzykiem. Żeby odpowiednio rozpoznać szanse prze...

Informacja, sim, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Genowefa Sobczyk
 • Badania marketingowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

Informacja powinna być: aktualna, wiarygodna, sprawdzona ,pełna, dokładna, trafna, ścisła, spójna zagregowana (lub zdezagregowana), czytelna, przekazywana w prostej, zrozumiałej formie. Celom zbierania takich informacji służy System Informacji Marketingowej. Luka info- różnica pomiędzy zasobem info...

Kwestionariusz, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Genowefa Sobczyk
 • Badania marketingowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896

Konstrukcja instrumentu pomiarowego - konstrukcja kwestionariusza Zasady budowy kwestionariusza: zbiór pytań, stwierdzeń forma pisemna składa się z różnych problemów układ pytań powinien być problemowy (bloki tematyczne) ważna jest objętość kwestionariusza, lepsze są kwestionariusze krótkie w...

Metody obserwacji, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Genowefa Sobczyk
 • Badania marketingowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693

Klasyfikacja metod obserwacji w Bad Mark 1 kontrowane: a) ukryte( dzielą się na standaryzowane i niestandaryzowane) b) jawne (-II- -II-) 2niekontrolowane (podział taki sam jak kontrolowanych) metoda panelowa: cechą charakterystyczną jest powtarzalność, ciągłość, systematyczność obserwacji i za...

Pojemność rynku, potrzeby, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Genowefa Sobczyk
 • Badania marketingowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819

ANALIZA POJEMNOŚCI RYNKU Analiza potrzeb - podstawowy wyznacznik pojemności rynku Analiza strony popytowej- to analiza potrzeb, zakupów (spożycie), popytu. Relacje między potrzebami, popytem a zakupem: Potrzeby popyt ≥ zakup (spożycie) Pojemność rynku - ilość dóbr i usług o właściwej strukturz...

Popyt, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Genowefa Sobczyk
 • Badania marketingowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

Popyt- potrzeby indywidualne na rynku dzięki posiadanego fundamentowania nabywczego klienta. Podział popytu ze względu na: 1 przedmiot popytu: -na produkty -na usługi -na pracę -na pieniądze 2 przeznaczenie ( cel produktów) -konsumpcyjny - niekonsumpcyjny (produkcyjny , inwestycyjny) 3 zmien...

Kompetencje nauczyciela - omówienie (sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Pedagogika kultury
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1134

,Pedagogika kultury, Kompetencje nauczyciela/trenera edukacji międzykulturowej , (sem. IV) Kompetencje nauczyciela/trenera edukacji międzykulturowej. merytoryczne ( znajomość problematyki oświaty, wychowania, socjalizacji i animacji społeczno-kulturalnej, wiedza o zjawisku i politykach

Tolerancja w interpretacji - omówienie (sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Pedagogika kultury
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

,Pedagogika kultury, Tolerancja w interpretacji Ilji Lazari-Pawłowskiej, (sem. IV) Tolerancja w interpretacji Ilji Lazari-Pawłowskiej Ilia Lazari Pawłowska wskazała trzy znaczenia pojęcia tolerancji : 1.Tolerancja negatywna - oznacza brak interwencji, znoszenie czyichś zachowań, poglądów, mimo nega...

Skale nominalna, porządkowa, interwałowa, ilorazowa- omówienie (sem.IV...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Pielecki
 • Metody badań pedagogicznych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1932

Andrzej Pielecki, Metody badań pedagogicznych, Skale: nominalna, porządkowa, interwałowa, ilorazowa Skala jest szeregiem zdań ułożonych według określonego porządku wyczerpujących możliwe określenia 'badanego zjawiska, cechy lub układu. Najprostszym przykładem skali będzie np.: „Wpływ rodziny na wyc...