Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 94

Strategie - omówienie (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

STRATEGIE Lider [udział w rynku ok. 40%] zazwyczaj prowadzi innym firmom w zakresie zmian cen, wprowadzenia nowych produktów na rynek dystrybucji. Strategia marketingowa lidera: - znaleźć sposób na zwiększenie popytu - chronić udział w rynku przez odpowiednie działania defensywne i ofensywne - p...

Cele, planowanie i ryzyko, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Julia Hoffman
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Hoffman, Zarządzanie projektami, cele, planowanie i ryzyko, (sem IV) CELE PROJEKTU [ważne powiązanie z celami organizacji macierzystej] Trójkąt celów projektu Czas budżet zakres, zasoby jakość Zakres produktu i usługi - cechy i...

Certyfikacja , (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Julia Hoffman
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

Hoffman, Zarządzanie projektami, certyfikacja , (sem IV) Certyfikacja kompetencji PM Cechcji Model IMPA PMI Poziomy certyfikacji  4 poziomy D, C, B, A  1 poziom PMP® Z...

Cykl życia projektu, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Julia Hoffman
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1225

Hoffman, Zarządzanie projektami, cykl życia projektu, (sem IV) Cykl życia projektu FAZA POCZĄTKOWA FAZA REALIZACJI FAZA KOŃCOWA Kontrola zmian Akcje zapobiegawcze i naprawcze Raporty o postępach Protokoły odbioru Zebrane ...

Etapy projektu, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Julia Hoffman
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

Hoffman, Zarządzanie projektami, etapy projektu, (sem IV) Charakter działalności Działalność koncepcyjna Działalność planistyczna i organizacyjna Działalność wykonawcza, kontrolna i koordynacyjna Działalność wdrożeniowa i s...

Funkcje biura zarządzania projektami , (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Julia Hoffman
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Hoffman, Zarządzanie projektami, Funkcje biura zarządzania projektami , (sem IV) Funkcje biura zarzadzania projektami:  Administracyjnym wsparciem kierujących projektami, które to działanie jest związane z przygotowywaniem wzor...

Kariera projekt managera, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Julia Hoffman
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 553

Hoffman, Zarządzanie projektami, KARIERA PROJECT MANAGERA, (sem IV) KARIERA PROJECT MANAGERA Planowanie ścieżek karier Zwykle są to osoby, które awansują z organizacji macierzystej, w której realizowane są projekty. Początkowo zos...

Organizacja projektu, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Julia Hoffman
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

Hoffman, Zarządzanie projektami, organizacja projektu, (sem IV) ORGANIZACJA PROJEKTU *Biuro projektu - typowe administracyjne funkcje, które są zdejmowane z kierownika projektu; proste sprawy] *Biuro programu * Biuro zarządzani...

Projekt i zarządzanie projektami, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Julia Hoffman
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784

Hoffman, Zarządzanie projektami, projekt i zarządzanie projektami, (sem IV) PROJEKTjest określonym w czasie przedsięwzięciem w celu wytworzenia unikalnego produktu lub usługi.  projekt to ciąg działań i zadań wymagający zaangażowania zasobów  można wskazać czas rozpoczęcia i zakończenia zar...

Zarządzanie projektami - pytania (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Julia Hoffman
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1036

Hoffman, Zarządzanie projektami, pytania na egz, (sem IV) 1. Zarzadzanie projektami- definicja 2. IPMA i PMI i SPMP 5. Karta projektu - jakie spełnia zadania 6. Ryzyko w projekcie- taktyki postępowania 7. WBS=SPP 8. numeryczne, alfan...