Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 93

Marketing - wykład 7 (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Podejście marketingowe - można zastosować metody: Pomiar wartości marki z punktu widzenia wartości dodanej Metoda szacowania wartości dodanej marki polega na analizie występowania jej określonych cech kluczowych, atrybutów sukcesu, kreujących jej „niematerialną jakość”. Kapitał marki może wynikać ...

Marketing - omówienie (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

, Marketing, Wy 9, (sem III) ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W PROCESIE INNOWACJI: Określenie pomysłów na nowy produkt - do źródeł pomysłów na nowy produkt można zaliczyć: pracowników firmy, klientów, dystrybutorów, targi, konferencje, konkurencję. Za wprowadzenie nowego produktu na rynek odpowiada Produkt Man...

Merchandising detalisty - wykład 13 (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1358

Merchandising detalisty: Merchandising wizualny - obejmuje metody wystawiania i eksponowania towarów w sklepie, wykorzystywane w celu zainspirowania i skłonienia klientów do ich nabycia. Komunikacja firmy handlowej z klientem - na salach sp...

Formy reklamy - wykład 16 (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

FORMY REKLAMY ZALETY WADY TELEWIZYJNA • Możliwość dotarcia do dużej grupy widzów • Możliwość pokazania produktu i emocji, jakie budzi • Bardzo duży zasięg • Duży wpływ na zakup • Wysoki koszt dotarcia do grupy docelowej • Nietrwałość pr...

Statystyka opisowa - pytania egzamin inne, (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1267

Rozkład t-studenta (wartość krytyczna) od liczebności i poziomu ufności Jeśli pomnożymy przez dwa wszystkie obserwacje to wariancja: zwiększy się o dwa razy zwiększy się o 2 żadna z powyższych odpowiedzi Losowanie bez zwracania zależne niezależne Rozstęp kwartylowy jest miarą: położenia ro...

Statystyka opisowa - pytania egzamin, (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 980

Rozstęp kwartylowy jest miarą: rozproszenia Współczynnik zmienności jest miarą: ZMIENNOŚCI Losowanie bez zwracania : ZALEZNE Jeśli pomnożymy przez dwa wszystkie obserwacje to wariancja: o 4 razy Rozkład t-studenta (wartość krytyczna) : OD PO...

Statystyka opisowa - test, (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1757

A. Zmienna Y jest funkcją zmiennej X: Y=2(X-1). Ponadto, Mo(X)=Me(X)=E(X)=2. Czy wynika z tego, że: Mo(Y)Mo(X) TAK / NIE Me(Y)=Me(X) TAK / NIE E(Y)b(X) TAK / NIE d(Y)=d(X) TAK / NIE D2(Y)D2(X) TAK / NIE B. Kowariancja zmiennych X i Y jest równa 1. Czy z tego wynika, że: Zmienne X i Y są stoch...

Testy przykładowe - testy przykładowe, (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1036

Testy przykładowe - statystyka matematyczna 1. Dla zmiennej losowej ciągłej (produkcja sprzedana w przedsiębiorstwach przemysłowych w mln zł) o rozkładzie zbliżonym do normalnego prawdopodobieństwo realizacji tej zmiennej w przedziale od mln zł do mln zł wynosi: 0.9973, 0.9545, 2.58, 0.3413. 2. Czy...

Statystyka opisowa - zagadnienia egzamin, (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 560

Jaka jest różnica między analizą wariancji a regresji? Analiza wariancji polega na badaniu istotności wpływu wyodrębnionego czynnika klasyfikacyjnego (zabiegu) na zmienną objaśnianą. Hipoteza jaką chcemy weryfikować to: Ho = μ1=μ2=μr czy...

Marketing - omówienie, (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

MARKETING to: - proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu nabywcy otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąć przez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartości produktów. - działania przedsiębiorstwa polegające na poznaniu i dostosowaniu się do wart. Rynkowych oraz oddziaływaniu...