Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 92

Reklama i jej funkcje, (sem. V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Iwona Mendryk
 • Instrumenty kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1554

Mendryk, Instrumenty kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa, reklama i jej funkcje, (sem. V) Definicje reklamy Reklama stanowi masową, odpłatną i bezosobową forme prezentowania oferty sprzedaży przez określonego sponsora Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu (AMA) „Reklama to - najogólniej mó...

Reklama korporacji

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Iwona Mendryk
 • Instrumenty kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

Mendryk, Instrumenty kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa, Reklama korporacji ,(sem. V) Reklama korporacji: Celem reklamy korporacji jest: - skupienie uwagi klienta na firmie - przyciągnięcie utalentowanych pracowników - zainteresowanie nowych inestorów i uspokojenie dotychczasowych wierzyc...

Reklamy,(sem. V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Iwona Mendryk
 • Instrumenty kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

Mendryk, Instrumenty kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa, reklamy,(sem. V) Informowanie (reklama pionierska) REKLAMA PRODUKTU: Przedstawienie nowego produkty. Wyjaśnienie udoskonaleń produktu. Zapowiadanie wzrostu/obniżki cen. REKLAMA INSTYTUCJI: Kreowanie obrazu firmy. Dementowanie fałszy...

Sponsoring,(sem. V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Iwona Mendryk
 • Instrumenty kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1540

Mendryk, Instrumenty kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa, sponsoring,(sem. V) SPONSORING JAKO NARZĘDZIE KREOWANIA WIZERUNKU Sponsor - wnioskodawca, poręczyciel, protektor, mecenas Istota sponsoringu: Możliwość wpływu na liczne grupy odb...

Tożsamość wizualna

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Iwona Mendryk
 • Instrumenty kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1085

Mendryk, Instrumenty kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa, Tożsamość wizualna ,(sem. V) Tożsamość wizualna - tworzona przez techniki kontaktu wizualnego I - nazwa firmy i jej graficzne przedstawienie - kolory firmowe II - system

Wpływ organizacji ,(sem. V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Iwona Mendryk
 • Instrumenty kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

Mendryk, Instrumenty kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa, wpływ organizacji ,(sem. V) Kierunek wpływu organizacji- Konsensus(stan najwyższy) zdania w środku są po środku piramidy. Relacje wewnętrzne - budowanie relacji i postaw za pomocą odpowiednio prowadzonej polityki komunikacyjnej. Cele...

Marketing - marketing (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Konsekwencją segmentacji rynku i dopasowania oferty do potrzeb, oczekiwań określonych grup odbiorców jest pozycjonowanie lub plasowanie produktu na rynku Pozycjonowanie to działanie związane z takim sposobem zaprezentowanie produktu, dzi...

Grupy metod badawczych - omówienie (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539

GRUPY METOD BADAWCZYCH: Ankiety - kwestionariusze ankiety: internetowe, pocztowe, prasowe, opakowaniowe, itp. Wywiady a) Bezpośrednie - grupowe i indywidualne [osobisty, telefoniczny], internetowe - grupowe są odmianą wywiadów pogłębionych, niestandaryzowanych [ ok. 8 osób, ok. 2 h, realizowany w ...

Produkt - wykład 5(sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

PRODUKT - wszystko, co jest oferowane na rynku, aby zaspokoić potrzeby, oczekiwania i pragnienia klientów (dobro materialne, usługa, miejsce, osoba, organizacja, idea, itp.). W marketingu produkt jest określany jako zestaw korzyści dla nabywcy. W strukturze produktu można wyodrębnić warstwy Rdzeń ...

Funkcje opakowania - omówienie (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

FUKCJE OPAKOWANIA: Promocyjna - prezentuje, identyfikuje produkt. Wyróżnia produkt na rynku, przyciąga klientów, charakteryzuje markę, jest czynnikiem zachęcającym do zakupu, informuj o cechach użytkowych produktu, jego nowoczesności, sposobach eksploatacji. Dystrybucyjną - usprawnia procesy sprze...