Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 91

Zarządzanie międzynarodowe - wykład 7

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Urszula Skurzyńska-Sikora
 • Zarządzanie międzynarodowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 735

dr U. Skurzyńska - Sikora, Zarządzanie międzynarodowe, WYKŁAD 7, (sem V) WYMIAR KULTUROWY ZARZĄDZANIA MIEDZYNARODOWEGO Różnice kulturowe: - zwłaszcza te niewidoczne na pierwszy rzut oka, zakorzenione głęboko w świadomości ludzkiej są trudne do wychwycenia. - prowadząc operacje za granicą, sprzed...

Zarządzanie międzynarodowe - wykład 8

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Urszula Skurzyńska-Sikora
 • Zarządzanie międzynarodowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 805

dr U. Skurzyńska - Sikora, Zarządzanie międzynarodowe, WYKŁAD 8, (sem V) Wymiary kultur narodowych - koncepcja G. Hofstede: stosunek do innych stosunek do władzy stosunek do niepewności ukierunkowanie na cele stosunek do czasu stosunek do jednostki/grupy: (indywidualizm -

Zarządzanie międzynarodowe - wykład 9

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Urszula Skurzyńska-Sikora
 • Zarządzanie międzynarodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 714

dr U. Skurzyńska - Sikora, Zarządzanie międzynarodowe, WYKŁAD 9, (sem V) NASTAWIENIE NA CELE (męskość - kobiecość) - opisuje co motywuje ludzi w osiągnięciu różnych celów. Męskie kultury preferują dobra materialne, pieniądze i asertywne postawy. Cenione są osiągnięcia i rozwój kariery, rywalizacj...

Zarządzanie międzynarodowe - wykład 10

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Urszula Skurzyńska-Sikora
 • Zarządzanie międzynarodowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 742

dr U. Skurzyńska - Sikora, Zarządzanie międzynarodowe, WYKŁAD 10, (sem V) Międzynarodowe sojusze strategiczne: Mogą przyjąć formę zarówno kooperacji niekapitałowych jak i kapitałowych, dlatego w powiązaniach kooperacyjnych traktowane są jako 3 trzeci odrębny sposób funkcjonowania na rynkach zagran...

Zarządzanie międzynarodowe - wykład 11

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Urszula Skurzyńska-Sikora
 • Zarządzanie międzynarodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 952

dr U. Skurzyńska - Sikora, Zarządzanie międzynarodowe, WYKŁAD 11, (sem V) Handel zagraniczny nie zanika wraz z pogłębieniem procesu umiędzynarodowienia firmy, lecz często zmienia swoja postać na handel wewnątrzfirmowy. Handel wewnątrzfirmowy obejmuje sprzedaż produktów, podzespołów, surowców, usłu...

Zarządzanie międzynarodowe - wykład 12

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Urszula Skurzyńska-Sikora
 • Zarządzanie międzynarodowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 553

dr U. Skurzyńska - Sikora, Zarządzanie międzynarodowe, WYKŁAD 12, (sem V) FRANCHISING (Franszyza) Oznacza zawarcie umowy umożliwiającej prowadzenie biznesu zgodnie ze strategią, metodami i procedurami franchingodawcy (franszyzera). Staje się fo...

Zarządzanie międzynarodowe - wykład 14

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Urszula Skurzyńska-Sikora
 • Zarządzanie międzynarodowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1008

dr U. Skurzyńska - Sikora, Zarządzanie międzynarodowe, WYKŁAD 14, (sem V) OFFSHORING To delokalizacja, czyli przeniesienie miejsca realizacji funkcji biznesowych poza granice kraju odbiorcy. Koncepcja offshoringu łączy się z outsourcingiem...

Zarządzanie międzynarodowe - wykład 15

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Urszula Skurzyńska-Sikora
 • Zarządzanie międzynarodowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 567

dr U. Skurzyńska - Sikora, Zarządzanie międzynarodowe, WYKŁAD 15, (sem V) Nearshoring - przeniesienie funkcji biznesowych za granicę do kraju nieodległego w sensie geograficznym Inshoring - przyjmowanie do realizacji usług z krajów zewnętrznych Bestshoring - wybór najlepszej lokalizacji wykonywan...

Cele i zadania PR,(sem. V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Iwona Mendryk
 • Instrumenty kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658

Mendryk, Instrumenty kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa, cele i zadania PR,(sem. V) Cele PR: Strategiczne: - kształtowanie sprzyjającego nastawienia, przychylności wobec organizacji - kształtowanie pożadanego wizerunku, opinii w otoczeniu - wzbudzanie utrzymanie, pogłębianie lub odzyskanie...

PR a reklama,(sem. V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Iwona Mendryk
 • Instrumenty kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

Mendryk, Instrumenty kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa, PR a reklama,(sem. V) PUBLIC RELATIONS A REKLAMA Różnią się one zasadniczo: - głownym celem (związane z nim różnice dotyczą adresatów wpływu, treści działalności informacyjnej, sfer wpływu po stronie odbiorcow przez które osiągany jes...