Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 87

Zarządzanie relacjami z klientem - wykład 4

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie relacjami z klientem
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574

Wy 4 Skuteczność stosowania programów lojalnościowych. Mierząc skuteczność programu firma powinna poddawać ocenie każdy element programu: cele, grupę docelową, środki oddzia...

Zarządzanie relacjami z klientem - wykład 5

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie relacjami z klientem
Pobrań: 91
Wyświetleń: 784

Wy 5 Firmy są w stanie powiększyć zyski kiedy: 1.Klienci wydają więcej pieniędzy w danej firmie lub nabywają większą liczbę produktów 2.koszty ich obsługi ulegają obniżeniu. Ad.1. Klienci lojalni są mniej wrażliwi na cenę. Mają większą skłonność do zapłaty wyższej ceny za produkt firmy, którą zn...

Zarządzanie relacjami z klientem - wykład 6

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie relacjami z klientem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672

Wy 6 MR na rynku wewn. obejmuje: -działania kierowane do wewnątrz formy, które mają na celu zgranie pracowników, uświadomienie im wspólnej misji, celów i strategii firmy oraz uzyskanie ich poparcia w dążeniu do ich wypełnienia Marketing transakcyjny MR Cele marketingu Koncentracja na 1razowym ...

Zarządzanie relacjami z klientem - wykład 7

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie relacjami z klientem
Pobrań: 70
Wyświetleń: 861

Wy 7 W badaniach jakościowych wykorzystuje się zogniskowane wywiady grupowe lub pogłębione wywiady indywidualne, wykonywane na celowo dobranych próbach pracowników marketingu, sprzedaży, księgowości oraz użytkowników produktu, ...

Zarządzanie relacjami z klientem - wykład 8

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie relacjami z klientem
Pobrań: 161
Wyświetleń: 861

Wy 8 Wartość konsumencka to kombinacja korzyści uzyskiwanych przez nabywców, obejmująca jakość, cenę, dostawę, usługi przed i po sprzedaży. Marketing relacji oznacza wzajemną wymianę wartości, zarówno o charakterze materialnym, jak i niematerialnym. Analiza wartości życiowej klienta - life time v...

Zarządzanie relacjami z klientem - wykład 9

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie relacjami z klientem
Pobrań: 91
Wyświetleń: 679

Wy 9 Dane nt. klienta indywidualnego - dane osobowe, historia kontaktów z klientem, dostępne dla niego usługi serwisowe, działania personelu w stosunku do klienta, zakupione przez niego produkty, jego oczekiwania i preferencje w odniesieniu do oferty firmy, skargi i zażalenia, motywy zakupów, mater...

Zarządzanie relacjami z klientem - wykład 10

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie relacjami z klientem
Pobrań: 119
Wyświetleń: 728

Wy 10 Aplikacje CRM: 1)operacyjnego CRM wspierają działania transakcyjne procesu sprzedaży, serwisu i marketingu. CRM ma możliwość integracji z modułami (zarządzania finansami, personelem) systemu ERP. Pozwala to na synchronizację działań front i back office wraz z oddziaływaniem na klienta. 2)in...

Zarządzanie relacjami z klientem - wykład 11

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie relacjami z klientem
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

Wy 11 Analiza i ocena kapitału klienta obejmuje etapy: 1)pozyskiwanie, czyli określenie i ocenę potencjalnych klientów 2)utrzymanie klientów 3)utratę klientów Ad.1. Obejmuje rozpoznanie cech jakościowych klientów indywidulanych i instytucjonalnych, ich potrzeb, oczekiwań, zmian zachodzących w p...

Zarządzanie relacjami z klientem - wykład 12

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie relacjami z klientem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 518

Wy 12 Wkład klienta w tworzenie strategicznej wartości firmy jest oceniany w obszarach: a)innowacje - sposób, w jaki dany klient przyczynia się do rozwoju formy, proponowane przez niego nowe rozwiązania b)usprawnienie procesów, inicjatywy klienta usprawniające podstawowe procesy firmy c)zmniejsz...

Zarządzanie relacjami z klientem - wykład 13

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie relacjami z klientem
Pobrań: 140
Wyświetleń: 868

Wy 13 Wskaźniki: b)wskaźnik utrzymania klientów -służy do pomiaru skuteczności strategii penetracji rynku, działań mających doprowadzić do powtórnych zakupów -pozwala skuteczniej zarządzać relacjami z klientami, dobierać narzę...