Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 86

Makroekonomia - wykład 11, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

,Makroekonomia, wykład 11, (sem II) Polityka pieniężna, Interwencjonizm, wspieranie w czasie kryzysu, tłumienie w czasie bumu - prowadzenie działalności gospodarczej - pojawiło się planowanie strategiczne [dysponowanie śr] Interwencjonizm państwa Rozwój rynków finansowych, walutowych, łatwiej pr...

Makroekonomia - wykład 12, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

,Makroekonomia, wykład 12, (sem II) ANALIZA BEZROBOCIA: Popyt na pracę - zgłaszany przez pracodawcę zależy od popytu na produkty [popyt pochodny] Strata marginalna. Od zatrudnienia koszt kolejnego pracownika, marginalny to praca. [Koszt krańc...

Makroekonomia - wykład 13, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

,Makroekonomia, wykład 13, (sem II) AKTYWNA POLITYKA MAKROEKONOMICZNA zadbanie o to aby zmniejszyć obciążenie pracowników Subsydiowanie zatrudniania Pożyczki dla przeds. W celu tworzenia miejsc pracy Publiczne programy zatrudniania Szkolenia - mające na celu zmiana kwalifikacji Kursy - zdobyw...

Makroekonomia - wykład 14, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Makroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1498

,Makroekonomia, wykład 14, (sem II) Problemy inflacyjne: popytowy Struktura podaży Skąd się bierze? teoria monetarna E. Fishera M x Vm = P x Y M - ilośc pieniadza w obiegu - podaż Vm - szybkość obiegu pieniadza [stała] P - poziom cen towarów Y - realny dochód narodowy Co wpływa na cenę? P...

Makroekonomia - wykład 15, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1659

,Makroekonomia, wykład 15, (sem II) Iluzja pieniężna - krótkoterminowa może wyglądać tak, ale nie ma jeje w długim okresie. Pi - długość krzywej philipsa Obniżenie stóp % aby zwiększyć podać pieniędzy, jest ich więcej i są wydatki, kreowany popyt podn. Cen.NEOKLASYCY Ogr. Bezrobocia kontra infla...

Public relations - wykład 3(sem V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Public relations w teorii i praktyce
Pobrań: 98
Wyświetleń: 945

,Public relations w teorii i praktyce, wykład 3, (sem V) Wykład III - 13.11. Zadania w ramach PR: Dostarczenie rzetelnych wiadommości o organizacji Prezentowanie stanowiska organizacji w sprawach interesujących otoczenie (np. Pracowników) Przygotowanie

Public relations - wykład 6 (sem V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Public relations w teorii i praktyce
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

,Public relations w teorii i praktyce, wykład 6, (sem V) Planowanie i programowanie: Przedmiotem planowania strategicznego w public relations są: cele strategiczne i operacyjne, identyfikacja grup docelowych, ustalanie strategii, programów, zasad i sposobów realizacji celow. Uwaga!! Wyznaczenie c...

Zarządzanie relacjami z klientem - wykład 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie relacjami z klientem
Pobrań: 119
Wyświetleń: 707

Wy 1 Lojalność oznacza związek klienta z firmą, wyrażający się w ponawianiu zakupów jej produktów. Lojalność można klasyfikować w różny sposób: -długookresowi stali klienci, którzy w długim okresie czasu utrzymują kontakty z jedną firmą -lojalni klienci utrzymujący kontakty z kilkoma firmami zao...

Zarządzanie relacjami z klientem - wykład 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie relacjami z klientem
Pobrań: 77
Wyświetleń: 518

Wy 2 Przyczyny utraty klientów: -przeprowadzka lub śmierć 6% -działania konkurencji 9% -brak satysfakcji z produktu 18% -brak kontaktu/ obojętność 67% Grupy nielojalnych klientów: 1)niezaangażowani 2)czasowo niezadowoleni 3)rozczarowani 4)”szkodliwi” ad.1. Klienci niezaangażowani nigdy ni...

Zarządzanie relacjami z klientem - wykład 3

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie relacjami z klientem
Pobrań: 70
Wyświetleń: 504

Wy 3\ Etapy budowy programów lojalnościowych: 1)określenie celu(ów) programu 2)wybór grupy docelowej 3)określenie zestawu świadczeń dla uczestników programu 4)określenie strategii komunikacji z uczestnikami programu 5)sprecyzowanie spo...