Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 78

Process of institutionalization in the BSR

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Anna Moraczewsk
Pobrań: 70
Wyświetleń: 546

Process of institutionalization in the BSR (Nordic Council, Council of the Baltic Sea States, Union of Baltic Cities, Conference of Peripherial Maritime Regions, Baltic Sea States Subregional Cooperation, Baltic Islands Network) The Nordic Council...

Rynek, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Genowefa Sobczyk
 • Badania marketingowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

Rynek jako obiekt badan i segmentacja rynku Rynek stanowi podstawę funkcjonowania otwartej gospodarki, jest podstawą kreowania informacji, które służą podejmowaniu decyzji. Rynek jest to miejsce, gdzie dokonuje się transakcji kupna i sp...

Segmentacja rynku, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Genowefa Sobczyk
 • Badania marketingowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

Segmentacja rynku - podział wg określonych kryteriów na jednakowe grupy nabywców . Pozwala na określenie rynku docelowego, na określenie obszaru działania firmy, na tworzenie strategii marketingowej. Segment lub wybrane segmenty są obszar...

Skale pomiarowe w kwestionariuszu, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Genowefa Sobczyk
 • Badania marketingowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1155

Skale pomiarowe; skalowanie Dobór i przystosowanie odpowiednich skal do odpowiedzi na wszystkie pytania nazywa się cechowaniem kwestionariusza. Są 4 typy skal: nominalne: -najprostsze, nie pozwalają na wyliczanie średnich, porównań -sto...

Zbieranie danych pierwotnych pomiary, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Genowefa Sobczyk
 • Badania marketingowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Zbieranie danych pierwotnych- pomiary Pierwotne sondaże pośrednie: -ankiety - np. radiowa, telefoniczna, prasowa, komputerowa, pocztowa, telewizyjna, opakowaniowa, ogólna, bezpośrednia, audytoryjna. zalety ankiety: -najpopularniejsza -zapewnia

Kapitał intelektualny - wykład 1, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Andrzej Skrzypek
 • Kapitał intelektualny
Pobrań: 98
Wyświetleń: 714

Wykład 1 15.02.2011 Egzamin- test (jednokrotnego wyboru) 20 pyt. + 2,3 pytania opisowe Aktywa niematerialne w przedsiębiorstwie - 80% (zasada Pareto) Patenty, procesy, umiejętności, technologie, wiedza, informacje, klienci, dostawcy, doś...

Kapitał intelektualny - wykład 2, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Andrzej Skrzypek
 • Kapitał intelektualny
Pobrań: 105
Wyświetleń: 630

WYKŁAD 2 01.03.2011 AKCEPTACJA WIEDZY ORZEZ PRACOWNIKÓW: - nauka przez czytanie -10% - nauka przez słuchanie - 20% - nauka przez przyglądanie się - 30% -nauka przez przyglądanie się i słuchanie- 50% - nauka przez zastosowanie praktyczne- 90% KAPITAŁ INTELEKTUALNY obejmuje wg. J. Rossa: STRA...

Kapitał intelektualny - wykład 3, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Andrzej Skrzypek
 • Kapitał intelektualny
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

WYKLAD 3 SKANDIA - kapitał intelektualny w praktyce NAWIGATOR SKANDII Widzieć i działać „Widzieć i zrozumieć to zbyt mało, aby dokonać ulepszeń, trzeba jeszcze być zdolnym do efektywnego oddziaływania na bieg spraw” - Shigeo Shingo Przysłownie Chińskie: „Gdy wieją

Kapitał intelektualny - wykład 4, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Andrzej Skrzypek
 • Kapitał intelektualny
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

WYKŁAD 4 08.03.2011 Twórcy nauki o kapitale intelektualnym: Luca Pacioli -twórca współczesnej rachunkowości Dawid Teece - znawca zarządzania strategicznego Brian Hall Karl- Eric Sveiby- prekursor szwedzkiego ruchu w dziedzinie zarządzan...

Kapitał intelektualny - wykład 5, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Andrzej Skrzypek
 • Kapitał intelektualny
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

Wykład 5 15.03.2011 r. Kwestie społeczne w zarządzaniu kapitałem ludzkim: Przedsiębiorstwa winny tworzyć warunki umożliwiające organizacyjne uczenie się, kreowanie wiedzy i tworzenie innowacji S. Chowdhury uważa, że organizacje muszą nauczyć się przyciągać i zatrzymywać utalentowanych ludzi, tu p...