Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 71

Kinetyka reakcji enzymatycznych - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marzanna Paździoch-Czochra
 • Enzymologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1414

ZAKŁAD BIOCHEMII ENZYMOLOGIA Biochemia i Biotechnologia UMCS (KP/KR) 2012 KINETYKA REAKCJI ENZYMATYCZNYCH - I Ćwicz. 1-2 Podstawy kinetyki reakcji enzymatycznych zostały stworzone dzięki modelowi kinetycznemu, jaki w 1913 r. zaproponował Leonor Michaelis i Maud Menten do ilościowego opisu reakcj...

Genetyka - notatki na kolokwium zaliczeniowe

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Monika Milena Marek-Kozaczuk
 • Genetyka
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1092

MUTACJE I MUTAGENEZA. Mutageny takie jak NTG (nitrozoguanidyna), 5-BUdR (5-bromodezoksyurydyna), HA (hydroksylamina) czy OA (oranz akrydyny) maja znany mech dzialania na bakt, co jest wykorzystywane do odczytu typu molekularnych zmian w genomach org. W prostym tescie z uzyciem krazkow bibuly nasacz...

Zagadnienia na kolokwium

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Monika Milena Marek-Kozaczuk
 • Genetyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1806

Zagadnienia do I kolokwium z genetyki dla II roku biotechnologii: 1. Cykl komórkowy. Podział materiału genetycznego komórek eukariotycznych : mitoza i mejoza. 2. Genetyka klasyczna:

Pytania na egzamin - fizjologia roślin

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1099

Grupa II: 1. Siła ssąca - podpisać na wykresie i określić, jaka jest wartość siły ssącej przy najwyższym i najniższym stopniu turgoru kom. 2. Wymienić chlorofilowo-białkowe kompleksy w błonie i opisać jeden z nich. 3. Transportery błonowe jonów 4. P...

Egzamin z biochemii

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Krzysztof Grzywnowicz
 • Biochemia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2317

Egzamin z biochemii (Biotechnologia KR) - 8.02.2012 (termin pierwszy) Zadania otwarte  Część A Zad. 1 Narysuj wzory aminokwasów z grupą imidazylową. Zaznacz wzory grup funkcyjnych i nazwij je. Podaj funkcje. Zad. 2 Narysuj wzory...

Pytania na egzamin - biochemia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Krzysztof Grzywnowicz
 • Biochemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1799

Biochemia EGZAMIN 2011 CZĘŚD „A” 1. Narysuj wzory aminokwasów kwaśnych, zaznacz grupy funkcyjne i opisz, jakie role te grupy pełnią w białku. 2. Narysuj wzór puryny, zaznacza atomy poc...

Wstęp do mikrobiologii przemysłowej - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Janusz Szczodrak
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1141

Mikrobiologia przemysłowa - (techniczna) interesuje się drobnoustrojami z punktu ich wykorzystania dla produkcji metabolitów, które mają znaczenie gospodarcze (mają lub mogą mieć znacznie w przyszłości). Np. szczepy do syntezy aminokwasów, muszą one wytwarzać te metabolity efektywnie, aby proces był...

Zasady prowadzenia działalności gorzelniczej - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Janusz Szczodrak
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 854

Gorzelnictwo Jako surowców używa się węglowodany przyswajalne dla drożdży. 1. Sacharydy - cukry proste i oligosacharydy zawierają: -buraki cukrowe, -buraki pastewne, -marchew, -owoce, -melasa - produkt odpadowy przemysłu cukrowniczego -serwatka - produkt uboczny podczas produkcji serów i wyrobu kaze...

Wykład - Przygotowanie surowca

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Janusz Szczodrak
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

Przygotowanie surowca do produkcji etanolu: - gorzelnie rolnicze, wykorzystanie ziemniaków 1. przygotowanie zacieru ziemniaczanego: - mycie ziemniaków - oczyszczanie surowca, może się odbywać na dwa sposoby: a) oczyszczanie ziemniaków na sucho w urządzeniach zwanych rafami (sito) o dość dużych o...

Gorzelnictwo - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Janusz Szczodrak
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1148

Proces prowadzony w gorzelniach: przygotowanie surowca - brzeczki melasowej. Jakość melasy nie musi być bardzo wysoka, jest ona uniwersalnym substratem dla przemysłu fermentacyjnego. Jest rozcieńczana wodą w kadziach metalowych oraz uzupełniana ...