Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 70

Pojęcia z tematu: populacje

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ekologia behawioralna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2205

in. takich jak: adaptacje, adjustacje, czynniki środowiskowe, ekologia, zmiany przystosowawcze, reaktywność organizmu, warunki środowiska zewnętrznego, ekosystem. W notatce znaleźć można również informacje takie jak: fenotyp, filogeneza, genotyp, ontogeneza, prokreacja, populacja, rozwój progresywny...

Prezentacja- Społeczny wizerunek starości

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A.Gagat Matuła
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1946

Gagat Matuła. Notatka składa się z 9 stron. SPOŁECZNY WIZERUNEK STAROŚCI Starzenie się i zachodzące zmiany z nim związane są naturalnym procesem w życiu każdego człowieka. Czas i przemijanie nieodłącznie towarzyszą istnieniu i nikt nie może ich uniknąć. Człowiek od poczęcia aż do śmierci nieustann...

Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska - egzamin

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

1. co to jest i jak sie odbywa oczyszczanie sciekow komunalnych? 2. techniki oczyszczania osadów ściekowych 3. środki ochrony roślin z toksyną z bacillusa 4. staw dojrzewania, laguna (??) 6. cechy dojrzałego humusu 7. dlaczego bioługowanie jest leps...

Pytania z kolokwium

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Adam Ryszard Choma
 • Techniki laboratoryjne w biologii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1603

1. Na jakich pierwiastkach opeira się technika NMR. 2. Czas retencji dla: GC, LC, TLC 3. Co to jest tomografia, tomografia komputerowa. 4. Do czego służy obrazowanie MRI. 5. Co to jest pr...

Wymagania do zaliczenia ćwiczeń

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Adam Ryszard Choma
 • Techniki laboratoryjne w biologii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 952

Wymagania do kolokwium zaliczeniowego- spektrofotometria, polarymetria, refraktometria, chromatografia 1. Definicja spektrofotometrii, prawa absorpcji światła przez roztwory zwią...

Pytania egzaminacyjne - enzymologia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Magdalena Barbara Staszczak
 • Enzymologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1484

1. Zadanie z obliczania procentu odzysku i przeliczanie jednostek 2. stany R i T 3. kataliza nukleofilowa i elektrofilowa 4. różnice między strategią ADEPT i ADAPT, która z nich jest lepsza i dlaczego 5. enzymy potrzebne do produkcji sera w starożytności 6. pirofosforan pirydoksalu i jego formy 7. e...

Pytania do kolokwium zaliczeniowego

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr Katarzyna Socaża
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1351

Budowa mięśnia poprzecznie prążkowanego a. makroskopowa b. mikroskopowa Miary i zmiany pobudliwości po zadziałaniu bodźca. Prawo „wszystko albo nic” (Bodwitcha) Prawo Du Bois Reymonda Unerwienie mięśni poprzecznie prążkowanych...

Metody stosowane w biologii komórki - skrypt

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2548

KURS PODSTAWOWY Ćwiczenie 1-4 Metody stosowane w biologii komórki Część teoretyczna: Rodzaje, zasada działania i zastosowanie mikroskopów optycznych: mikroskop świetlny jasnego pola mikroskop kontrastowo-fazowy mikroskop ciemnego pola mikroskop fluorescencyjny mikroskop konfokalny Mikrosko...

Zagadnienia do kolokwium

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 70
Wyświetleń: 777

Kurs Podstawowy - Zaganiania do Kolokwium I Metody Badań stosowane w biologii komórki Rodzaje, zasada działania i zastosowanie mikroskopów optycznych: mikroskop świetlny jasnego pola mikroskop kontrastowo-fazowy mikroskop ciemnego p...

KKolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Mariusz Trytek
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1183

1. fermentacji alkoholowej poddano 100g roztworu melasy, przygotowanego z 20g melasy pierwotnej. melasa zawierała 45% sacharozy. waga kolby fermentacyjnej przed fermentacją wynosiła ...