Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 69

Metodyka poznania środowiska społeczno-przyrodniczego

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Teresa Parczewska
 • Metodyka poznania środowiska społeczno-przyrodniczego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3290

...Zadaniem szkoły jest wprowadzenie uczniów w życie różnych grup społecznych, wdrażanie do uczestnictwa w życiu społecznym. Wprowadzanie w skomplikowany świat stosunków międzyludzkich polega przede wszystkim na kształtowaniu orientacji w rzeczywistości społecznej, a więc: na poznawaniu te...

Historia myśli ekonomicznej - PROTAGORAS Z ABDERY

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Małgorzata Łuszczyńska
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2982

...Sofiści starsi: 1. PROTAGORAS Z ABDERY – 480-411 p.n.e.  legenda głosi, że spotkał go Demokryt i wprowadził w tajniki filozofii  DZIEŁA: Sztuka erystyczna, O zapaśnictwie, O państwie, O cnocie, Antylogie i inne  po upadku Peryklesa został oskarżony o bezbożność, a jego dzieła zniszcz...

Demografia - ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI NA ŚWIECIE

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Demografia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2933

Jest to wykonane w profesjonalny sposób. Praca zawiera spis krajów. ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI NA ŚWIECIE współczynnik gęstości zaludnienia - stosunek liczby ludności do powierzchni danego terytorium i wyrażany: liczba osób / km2 Możemy go obliczać: liczba ludności miasta powiatu województwa ...

Prawo wyznaniowe

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Koksanowicz
 • Religia
Pobrań: 651
Wyświetleń: 8386

wyznaniowych, teoria skuteczności prawa, teoria natury statutowej norm prawa wewnętrznego związków wyznaniowych, teoria recepcji prawa wewnętrznego związków wyznaniowych przez prawo świeckie, wolność sumienia i religii, światopogląd, koncepcje rozumienia instytucji prawnej wolności sumienia i wyzn...

Logika - wybrane zagadnienia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Korybski
 • Logika dla prawników
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 5446

Logika [logos gr.] - myśl, słowo LOGIKA:** zespół dyscyplin naukowych, dla których przedmiotem badań jest język i czynności badawcze (zaliczamy do nich rozumowanie, definiowanie, klasyfikowanie), których to analizę prowadzi się w celu podania takich reguł posługiwania się językiem i wykonywania o...

Wstęp do prawoznawstwa - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Leszek Leszczyński
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 532
Wyświetleń: 5201

Prawo jako zjawisko społeczne. Funkcja organizacyjna - organizuje życie społ., zachowania ludzi i kontroluje je (obok prawa istnieją inne systemy normatywne - moralność, religia, obyczaj, kultura organizacji) Twórcą i wykonawcą prawa jest państwo przez swoje uprawnione organy. Normy prawne to dyre...

Europejski System Praw Człowieka - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Leszek Leszczyński
 • Europejski System Praw Człowieka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3794

Międzynarodowy system ochrony praw człowieka zaczął się tak na dobre kształtować po II wojnie światowej. Wcześniej w okresach przed I wojną światową nie znajdziemy zbyt wiele regulacji - konwencji, które by kompleksowo, czy mniej kompleksowo regulowały kwestie praw podmiotowych, praw człowieka. Ni...

Literatura staropolska - materiały

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Sławomir Baczewski
 • Literatura Staropolska
Pobrań: 644
Wyświetleń: 5649

1. Awans Zachodu w XIV=XVI stuleciu. Omów powody, dla których w tym okresie Europejczycy zdominowali świat. Odrodzenie to czas wielkiego "awansu Zachodu", jak to określił Jean Delumeau. Kultura europejska zdystansowała wszystkie inne sobie współczesne. Europa podniosła swój model na inne...

Doktryny polityczno-prawne (wykłady)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Lech Dubel
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4466

Skrótologia Z uwagi na oszczędność miejsca używam skrótów. Z tego powodu odczytanie wykładów bez słownika może być problematyczne. Jeden skrót oznaczać może jednocześnie rzeczownik (we wszystkich przypadkach), przymiotnik, przysłówek itd., np.: pr. = prawo, prawny, prawa, prawnego,... Używam skrót...

Government of Northen Ireland

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 861

Wypracowanie zostało podzielone na obszary: rząd, historia, struktura, skład rządu. Government of Northen Ireland Government: The 1937 Constitution makes provision for a President, elected by the population every 7 years or lower house of Parliament, with 166 members and a Seanad (pronounced 's...