Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 68

Zarys teorii i filozofii prawa - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wojciech Dziedziak
 • Zarys teorii i filozofii prawa
Pobrań: 2072
Wyświetleń: 7924

Zarys teorii i filozofii prawa S. Wronkowska, Z. Ziembiński „Zarys teorii prawa” (wydanie po 2000 r.) L. Leszczyński „Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna z orzecznictwa” 2001 r. POJMOWANIE PRAWA Prawo to zjawisko złożone, wieloaspektowe, można je badać w różnych płaszczyznach i różnymi m...

Zarys filozofii prawa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wojciech Dziedziak
 • Prawo karne
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2072

Klasyfikacja koncepcji prawa natury ze względu na moc wiążącą: - jurydyczne - filozoficzne. Koncepcja jurydyczna – normom prawa natury przypisuje się moc wiążącą w obrocie prawnym i uważa się za normy nadrzędne w stosunku do norm prawa pozytywnego. Koncepcja ta utożsamia prawo z prawem godnym...

Opracowanie do egzaminu

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Małgorzata Łuszczyńska
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 1449
Wyświetleń: 3941

...l.Sokrateiska koncepcja państwa. Założenia: ostra krytyka rządów tyranów i demokracji (krytyka demokracji wynika z przekonania, że rządy nieoświeconych, tworzone na podstawie przypadkowych wyników losowania, nie mogą być skuteczne; rządy w państwie muszą się opierać na władzy, a nie na...

Prawo wyznaniowe - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Koksanowicz
 • Religia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4193

Poruszono w niej m.in. następujące zagadnienia: związek wyznaniowy - definicja, reżim prawny związków wyznaniowych, definicja sekty, prawo wyznaniowe (świeckie) w systemie prawa polskiego (państwowego). A także m.in.: cechy państwa świeckiego, system separacji czystej (amerykański model państwa świ...

Liberalizm referat

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3871

Liberalizm Liberalizm (z łac. liberalis - wolnościowy, od łac.liber -wolny)-ideologia i kierunek polityczny,według którego wolność jest nadrzędną wartością. Liberalizm jest ściśle związany z indywidualizmem,stanowczo odrzuca kolektywizm oraz opowiada się za jak najmniejszym krępowaniem wolności je...

Mikro i makro ekonomia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marta Dolecka
 • Ekonomia
Pobrań: 595
Wyświetleń: 4809

Bank centralny- zwany jest bankiem emisyjnym (bank banków) ma pozycję nadrzędną wpływa na ich działalność i jest odpowiedzialny za prowadzenie bierzącej polityki pieniężnej: posiada monopol na emisję pieniądza gotówkowego zaopatruje banki komercyjne w pieniądz gotówkowy, reguluje rezerwy, udziela ...

Doktryny polityczno-prawne - Walka klas

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Lech Dubel
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2352

"W swojej najważniejszej pracy, "Anarchia, państwo, utopia", jedynego sensu, a zarazem konieczności istnienia państwa upatrywał, podobnie jak John Locke, w jego roli związanej z ochroną obywateli. Teoria stanu natury Johna Locke'a porównuje okoliczności powstania państwa do konkurencj...

Polskie i europejskie prawo podatkowe

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Gorgol
 • Materialne i proceduralne prawo podatkowe
Pobrań: 665
Wyświetleń: 4473

...Definicja podatku Podatek – jest to świadczenie pieniężne na rzecz podmiotu prawa publicznego o charakterze obligatoryjnym, przymusowym, zasadniczym, bezzwrotnym i nieodpłatnym. Jest to jednak świadczenie jednostronne ustanowione przez podmiot prawa publicznego w drodze ustawy. Świadczenie ...

Prawo wyznaniowe - wykłady - Sekty

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Koksanowicz
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3990

...Po pojęciem związku wyznaniowego w prawie polskim rozumieć należy wspólnotę religijną założoną w celu wyznawania i szerzenia wiary religijnej, posiadającą własny ustrój, doktrynę i obrzędy kultowe. Jest to definicja zbudowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17.05.1989 r. „o gwarancjach wolno...

Historia myśli pedagogicznej - Marek Fabiusz Kwintylian

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Monika Hajkowska
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 6391

...Jan Ludwik Vives: Autor dzieł : „O podawaniu umiejętności”, „O wychowaniu niewiasty chrześcijanki”, „O naukach”, Humanista - filozof, Zwolennik pokoju na świecie Poglądy pedagogiczne: Wiele wzorów czerpał od twórców starożytnych: Arystoteles, Kwintylian. Podejmował problem świadomości p...