Uniwersytet Łódzki - strona 322

Kompromis z Joaniny-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 350

Kompromis z Joaniny jest przykładem łagodzenia rygorów procedury glosowania kwalifikowana większością w Radzie. Miał on miejsce w 1994 roku. Polegał na przyjęciu następującego rozwiązania: w przypadku gdy któreś państwo powoła się na swój bardzo ważny interes może domagać się aby do uniemożliwienia ...

Zasada Degresywnej Proporcjonalności-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 378

Zasada Degresywnej Proporcjonalności stosuje się do sposobu dystrybucji mandatów i głosów w niektórych instytucjach WE. Mandaty są rozdzielane miedzy państwa członkowskie, ich ilość określana jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców w tych państwach, ale z pewnymi korzyściami dla państw najmniejsz...

Koncentracja działalności - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 245

Koncentracja działalności - wpływ na efekt doświadczenia Skutki i korzyści • wzrost specjalizacji • możliwość stosowania najnowocześniejszych technologii, najwydajniejszych maszyn i urządzeń • wzrost intensyfikacji postępu technicznego • zwiększenie ciągłości wytwarzania, wyższa sprawność syste...

Test do badania proporcjonalności środka

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 252

Jaki test stosuje TS do badania proporcjonalności środka? Trybunał sprawiedliwości bada czy środek prawny jest: Odpowiedni i konieczny do osiągnięcia celu. Jeśli istnieje wybór między kilkoma środkami to należy stosować ten najmniej uciążliwy. Współmierny czyli proporcjonalny w stosunku do nakład...

Relacja pojęć „stosunki zewnętrzne” i „działania zewnętrzne” UE....

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455

Relacja pojęć „stosunki zewnętrzne” i „działania zewnętrzne” UE. W ramach stosunków zewnętrznych Unii wyróżnić można Wspólną politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa , która mimo że należy do Unii to podlega szczególnym zasadom i procedurom oraz Europejską Politykę Sąsiedztwa. W skład stosunków zewnęt...

Tryb warunkowy przypuszczający - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Zdzisława Staszewska
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 63
Wyświetleń: 434

TRYB WARUNKOWY = PRZYPUSZCZAJĄCY Składa się z: imiesłowu czasu przeszłego czynnego II („l”, tzw. „elowy”) + *byti odmienionego w trybie warunkowym: 3 formy/etapy: (cząstki ruchome aglutynacyjne) bimЬ byX bym bi by byś bi by bimЬ ...

Urazy wielonarządowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Iwona Małgorzata Stelmach
 • Pediatria
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

URAZY WIELONARZĄDOWE Wstępna ocena kliniczna pacjentów z ciężkimi obrażeniami powinna obejmować zebranie wiarygodnego wywiadu oraz ocenę stabilności podstawowych czynności życiowych. Sposób postępowania z pacjentem z mnogimi obrażeniami przedstawia schemat. SCHEMAT POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM Z MNOGI...

Fizyka, Ruch postępowy i obrotowy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Kinematyka punktu materialnego i bryły sztywnej, Ruch jednowymiarowy, Ruch w dwóch wymiarach, Kinematyka bryły sztywnej, Dynamika ruchu postępowego,Dynamika ruchu obrotowego. ...