Uniwersytet Łódzki - strona 316

Podstawy Prawa - wykład 1

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Korzeniowski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2905

in. zagadnienia takie jak: normy prawne, charakter normy prawnej, wykładania prawa, rodzaje wykładni, stosowanie prawa, podział norm. ...

Test ze statystyki

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. Jan Czajowski
 • Statystyka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2093

Test posiada poprawne odpowiedzi. Notatka porusza m.in. zagadnienia takie jak: średnie pozycyjne, średnia arytmetyczna, wskaźnik struktury, współczynnik asymetrii, badania reprezentacyjne, kwantyle,

Przedmiot zarządzania, organizacja, menager, szkoły zarządzania, klasy...

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Bogusław Kaczmarek
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3458

w pracy zostały rozwinięte następujące zagadnienia: przedmiot zarządzania, organizacja, manager (definicja, rola, oraz podział), szkoły zarządzania szczególną uwagę zwrócono na przedstawienie klasycznej szkoły zarządzania), system organizacji. Notatka jest poparta przydatnym diagramem. ...

Początki państwowości, państwo Franków

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Zygfryd Rymaszewski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1204

dr hab. Zygfryd Rymaszewski. Plik składa się z 11 skanów notatek odręcznych i porusza zagadnienia takie jak: państwowa organizacja społeczna, feudalizm, naród francuski, felonia, Germanie. W notatce znaleźć można również informacje takie jak: kont...

Ustawa o pomocy społecznej

 • Uniwersytet Łódzki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1694

©Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy społecznej; 2) rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania; 3) o...

Kodeks cywilny - Stosunki cywilno - prawne

 • Uniwersytet Łódzki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1267

©Kancelaria Sejmu s. 1/207 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Księga pierwsza Część ogólna Tytuł I Przepisy wstępne Art. 1. Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilno-prawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Art. 3. Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej...

Źródła instytucjonalne systemu mieszanego

 • Uniwersytet Łódzki
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1106

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: źródła intelektualne ustroju mieszanego, 4 aksjomaty, rada i tajne zebrania, społeczny podział władz, cykl ustrojowy u Polibiusza, podział władzy, czy ustrój mieszany. ŹRÓDŁA INSTYTUCJONALNE USTROJU MIESZANEGO Można tu wskazać na różn...

Historia doktryn polityczno-prawnych

 • Uniwersytet Łódzki
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2037

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: doktryna, funkcje doktryn, rola państwa w gospodarce według konserwatystów, doktryny kontrrewolucji, liberalizm, typ integralny doktryny socjalistycznej. Podręczniki: „Historia doktryn politycznych i prawnych” - H. Olszewski, M. Zmierczak „Hist...

Współczesne doktryny i ideologie polityczne

 • Uniwersytet Łódzki
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3458

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: doktryna a ideologia, tradycyjna typologia doktryn politycznych, lewica, prawica i centrum. WSPÓŁCZESNE DOKTRYNY I IDEOLOGIE POLITYCZNE DOKTRYNY, IDEOLOGIE A PROGRAMY POLITYCZNE. TYPY DOKTRYN ...

Prawo bankowe na FiR

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1736

PRAWO Egzamin ustny lub pisemny aktywność na zajęciach Przynieść konstytucje i kodeks cywilny na ćwiczenia konsultacje środa 1300-1400 T303 Literatura: Jerzy Wróblewski ”Wstęp do prawoznawstwa”WYKŁAD 1 06.10.2008 Przepisy prawne i normy prawne. W teorii i praktyce mamy do czynienia z tekstami p...