Uniwersytet Łódzki - strona 314

Konsekwencje JAE-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Konsekwencje JAE (Jednolity Akt Europejski): - tworzy podstawy Rady Europejskiej, przewiduje jej skład oraz częstotliwość spotkań -wprowadza procedurę współpracy Parlamentu Europejskiego i

Pytania prawne w III filarze-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

Pytania prawne w III filarze - na mocy TA wprowadzono możliwość wykorzystywania procedur pytań prawnych i orzeczeń wstępnych w zakresie III filaru. Każde państwo członkowskie może złożyć przy podpisywaniu TA, albo w późniejszym czasie, oświadczenie uznające właściwość ETS do wydawania orzeczeń wstęp...

Pytanie prejudycjalne-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1211

Kiedy sad krajowy nie musi zwracać się z pytaniem prejudycjalnym? Sad krajowy nie musi występować z pytaniem prejudycjalnym jeśli dane zagadnienie prawa wspólnotowego zostało już wyjaśnione we wcześniejszym orzecznictwie Trybunału - doktryna acte ...

Europejska polityka Sąsiedztwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

Europejska polityka Sąsiedztwa: znaczenie i ewolucja EPS- została zainicjowana w związku z tzw. Dużym rozszerzeniem UE z lat 2004 i 2007. Jej głównym celem jest zapobieżenie powstania nowych podziałów w wyniku tych rozszerzeń. Ma ona przeciwdziałać temu zjawisku. Objęła ona łącznie 16 państw: Algie...

Incydentalny horyzontalny skutek dyrektyw

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 553
Wyświetleń: 4935

Na czym polega incydentalny horyzontalny skutek dyrektyw? Jednostka może powołać nieimplementowaną dyrektywę w stosunkach horyzontalnych. Nie powołuje dyrektywy, aby z niej wywieść konkretne prawo czy obowiązek innej jednostki, lecz po to, aby kwestionować skuteczność prawa, które miałoby być do ni...

Opinia o zgodności umowy międzynarodowej z Traktatami

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 406

Opinia o zgodności umowy międzynarodowej z Traktatami Czy przedmiotem opinii jest jedynie zgodność treści przewidywanej umowy międzynarodowej z prawem Unii? Przedmiotem opinii jest zarówno merytoryczna część umowy (zgodność treści umowy z prawem Unii), jak i kompetencje Unii lub jej instytucji do ...

Powoływanie i odwoływanie Komisji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Jak jest powoływana Komisja i jak można ją odwołać. Powołanie - 3 etapy: Nominacje przez Radę Zatwierdzenie przez PE Mianowanie przez Rade Europejska Rada Europejska większością kwalifikowaną przedstawia PE kandydata na przewodniczącego Komisji, wybierany większością głosów, jeśli nie zostanie ...

Tożsamość europejska - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1162

Na czym polega tożsamość europejska? Tożsamość europejska oznacza fundament aksjologiczny Unii wskazując jednocześnie spoiwo państw członkowskich - wartości wspólnie uznane. Wartości te zawarte są w art. 2 TUE: „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokrac...

Ocena skuteczności przekazu reklamowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Magdalena Rosińska-Bukowska
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 651

Dr. Magdalena Rosińska - Bukowska Marketing Międzynarodowy Wykład XV – Ocena skuteczności przekazu reklamowego 1. Czynniki warunkujące skuteczność przekazu reklamowego:       zapamiętywalność utrwalenie treści reklamy interpretacja użytych elementów trafność argumentów zespoleni...

Zarządzanie reklamą - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Magdalena Rosińska-Bukowska
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 154
Wyświetleń: 665

Dr. Magdalena Rosińska - Bukowska Marketing Międzynarodowy Wykład XII – Zarządzanie reklamą 1. Etapy kampanii reklamowej:         charakterystyka nabywców wyznaczenie celów reklamy planowanie kampanii ustalenie kosztów wybór środków przekazu tworzenie ogłoszenia reklamowego...