Uniwersytet Łódzki - strona 313

Groby ze schyłkowej fazy kultury łużyckiej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Robert Janiak
 • Społeczeństwo okresu halsztackiego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1085

Groby ze schyłkowej fazy kultury łużyckiej charakteryzują się ubogim wyposażeniem w ceramikę. W grobie 1738 poza popielnicą znajdowały sie 4 inne naczynia, w grobie 2051 trzy inne naczynia, a w grobach 1680 i 2048 po dwa naczynia. W pozostałych 12 grobach występowało jedno naczynie w charakterze prz...

Wczesnogreckie przedstawienia figuralne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Robert Janiak
 • Społeczeństwo okresu halsztackiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

Wczesnogreckie przedstawienia figuralne i ich oddziaływanie w kręgu kultury halsztackiej Biorąc pod uwagę tereny starożytnej Grecji jako centrum, czyli obszar dominujący kulturowo nad Europą Środkową, wpłynął na zaawansowanie cywilizacyjne...

Przenoszenie masy- procesy dyfuzyjne i konwekcyjne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3829

Przenoszenie masy- procesy dyfuzyjne i konwekcyjne Kolejny filar inż. chemicznej: procesy przenoszenia masy- procesy dyfuzyjne. Ważne procesy, bo w inżynierii bioprocesowej mamy do czynienia z 1 bardzo ważnym elementem przenoszenia masy w hodowli napowietrzanej- z procesem absorpcji tlenu w podłoże...

Cloud Computing - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gałuszka
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 518

Cloud Computing Jednym z możliwych kierunków rozwoju mediów jest tzw. cloud computing („przetwarzanie w chmurze”) Polega on na przeniesieniu usług medialnych i informatycznych w całości na zewnętrzne serwery Prostymi przykładami zastosowani...

Gorzelnictwo - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1253

GORZELNICTWO Przemysłowa produkcja bioetanolu Główne surowce: Ziemniaki Żyto Melasa Inne surowce roślinne Aspekty jakościowe i ilościowe: Nacisk na wydajność- etanol, mniej walory smakowe, ale surowiec też ma wpływa na jakość produktu Drożdże: Różne rasy S.cerevisiae: Brak amylaz, a surow...

Kraszewski - Irydion

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jan Kowalski
 • Historia filozofii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Gatunek: synkretyczny. Wstęp i Dokończenie są pisane prozą, dramat jest pisany prozą. Nie jest to więc klasyczny dramat, ale poemat dramatyczny, ujęty w ramę epickiego Wstępu i wizyjnego Dokończenia. Według Juliusza Kleinera: 1. Trzy imiona głównego bohatera: Irydion, Hieronim i Sygurd układają ...

Rynek Instrumentów Pochodnych

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Pietraszewski
 • Inwestycje kapitałowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

January 1, 2013 Rynek Instrumentów Pochodnych Wykłady dr Piotra Pietraszewskiego Sonia Kołacz EKONOMIA, SPEC. INWESTYCJE KAPITAŁOWE | soniakolacz@gmail.com Sonia Kołacz, Ekonomia, spec. Inwestycje Kapitałowe soniakolacz@gmail.com Kontrakty terminowe Dwa sposoby rozliczania kontraktów: ...

Podstawy funkcjonowania rynków finansowych

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Pietraszewski
 • Podstawy funkcjonowania rynków finansowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA RYNKÓW FINANSOWYCH Wykłady dr Piotra Pietraszewskiego Sonia Kołacz EKONOMIA, SPEC. INWESTYCJE KAPITAŁOWE | soniakolacz@gmail.com 1 Sonia Kołacz, Ekonomia, spec. Inwestycje Kapitałowe soniakolacz@gmail.com Tematyka: 1. 2. 3. 4. Rynki finansowe - funkcje, klasyfik...

Zmienne zależne i niezależne-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Metodologia badań psychologicznych
Pobrań: 959
Wyświetleń: 4151

Zmienna zależna: Poziom zachowań agresywnych u dzieci w wieku 5-14 lat Zmienne niezależne główne: 1. Poziom agresji w oglądanych przez dzieci filmach 2. Wiek dziecka 3. Fakt, czy film był omawiany z dzieckiem przez rodziców Zmienne niezależne uboczne: Agresywność dziecka jako cecha osobowości No...

Kompetencje-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

Kompetencje wyłączne - tylko unia może stanowić prawo oraz przyjmować akty prawnie wiążące, natomiast państwa członkowskie mogą to czynić jedynie z upoważnienia Unii lub w celu wykonywania aktów przyjętych prze UE. Wyłączne kompetencje Wspólnoty - należą do nich: wspólna