Uniwersytet Łódzki - strona 312

Gestia transportowa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Transakcje handlu zagranicznego
 • Obowiązki dotyczące opakowania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE OPAKOWANIA- DO PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW SPRZEDAJĄCEGO NALEZA: - zapewnienie na swój koszt opakowania zwyczajowo przyjętego dla danego rodzaju towaru; oznacza to, że każde inne opakowanie powinno być przedmiotem ustaleń pomiędzy stronami - jeśli nie ma zwyczajowych form opakowania ...

Formy internacjonalizacji - omówienie kapitanowego zaangażowania

 • Uniwersytet Łódzki
 • Badania rynkowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

Najbardziej zaawansowaną formą internacjonalizacji jest kapitanowe zaangażowanie podmiotu na rynkach zagranicznych w postaci: - joint venture  oznacza podmiot stworzony wspólnie przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo w celu realizacji określonego zadania lub prowadzenia konkretnej działalności. Ws...

Rodzaje transakcji w handlu zagranicznym

 • Uniwersytet Łódzki
 • Transakcje handlu zagranicznego
Pobrań: 217
Wyświetleń: 777

Rodzaje transakcji w handlu zagranicznym Formy ekspansji można podzielić na cztery grupy: Eksport i/lub import produktów i usług; Porozumienia kontraktowe (licencjonowanie, franchising, kontrakty menedżerskie, kontrakty na inwestycje „pod klucz”) Porozumienia partnerskie w formie

Ubezpieczenia w obrocie międzynarodowym - opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Transakcje handlu zagranicznego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 609

UBEZPIECZENIA W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM Do najczęstszych zagrożeń należą: - ryzyko kradzieży i rabunku - działania natury (trzęsienia ziemi, tsunami itp.) - katastrofy spowodowane - uszkodzenia podczas czynności załadunku i rozładunku - uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwych środków transport...

Transakcje handlu zagranicznego, Wartość kontraktu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Transakcje handlu zagranicznego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1190

Wartość kontraktu: Iloczyn wartości towaru i jego ceny jednostkowej z uwzględnieniem prowizji, rabatów itp. Powinna być wyrażona liczbowo i słownie w języku kontraktu, z podaniem waluty kontraktu i formuły handlowej ! Zapisana w kontrakcie cena jednostkowa wiąże sprzedającego i kupującego Klauzu...

Transakcje handlu zagranicznego, Wzór umowy

 • Uniwersytet Łódzki
 • Transakcje handlu zagranicznego
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2051

Niniejsza umowa określa warunki współpracy między stronami w przedmiocie zawierania umowy sprzedaży produktów Sprzedającego. Umowa określa warunki sprzedaży, sposób wydawania towaru, jak również kwestię reklamacji. POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o współpracy handlowej UMOWA  O  WSPÓŁPRACY  HANDLOWE...

Umowa i kontrakt - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Transakcje handlu zagranicznego
 • Zawieranie umów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057

ZAWIERANIE UMOW: OFERTA I KONTRAKT W HANDLU ZAGRANICZNYM - kwestie dotyczące kupna/sprzedaży towarów w handlu zagranicznym są regulowane przez postanowienia Konwencji Wiedeńskiej - konwencja ta sugeruje pełną swobodę w kwestii formy zawarcia umowy; swoboda ta dotyczy również kwestii rozwiązania umow...

Wielkie debaty teorii stosunków międzynarodowych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2548

Wielkie debaty teorii stosunków międzynarodowych - czyli: jak ewoluowała dyscyplina? Wielkie debaty dyscypliny I utopijny realizm vs. realizm podejście tradycyjne vs. behawioryzm tradycyjne podejścia vs. podejścia alternatywne Wielkie debaty dyscypliny II utopijny liberalizm vs. realizm podejś...

Czynniki deformujące system partyjny-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Marek Słowikowski
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Czynniki deformujące system partyjny Klauzule zaporowe Metody zliczania głosów i podziału mandatów Metoda d'Hondta (największych ilorazów) - faworyzuje duże partie (tak jak Hagenbach-Bischoff) Metoda Sainte-Laguë (metoda

Media społecznościowe i produkcja partnerska-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gałuszka
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 581

Internet - media społecznościowe i produkcja partnerska Produkcja partnerska: nowa ekonomia mediów? Do końca XX w. uważano, że działalność gospodarcza w wolnorynkowej gospodarce może być zorganizowana w ramach dwóch podstawowych modeli: rynku i firmy (hierarchii) Rozróżnienie pomiędzy rynkiem a firm...